Nieuwsberichten

Liturgie voor 16 april 2023 Oecumenische dienst

Openingslied GvL: 568: 1, 2, 3  – NLB: 276 Zomaar een dak boven wat hoofden deur die naar stilte open staat. Muren van huid, ramen als ogen speurend naar hoop en dageraad. Huis dat een...

Zondagsnieuws voor 16 april 2023

Oecumenische kerkdienst zondag 16 april 2023  Oldemarkt:  9.30 uur Voorganger Ds. E. H. Jans, in Hervormde Kerk M.m.v.  Chr. Gem. Koor “Looft den Heer” o.l.v. mevr. C. Jongsma...

Liturgie voor Eerste Paasdag 2023

De Heer is waarlijk opgestaan! Voor de dienst zingen we een aantal paasliederen: Lied 132, Evangelische Liedbundel U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend...

Liturgie voor Goede Vrijdag

Woord van welkom Zingen: Psalm 72: 1 & 2 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan ’s konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede...

Zondagsnieuws voor 9 april 2023

Kerkdienst zondag 9 april 2023 Eerste Paasdag Oldemarkt:  9.30 uur Ds. Jans. M.m.v. Jeduthun. Collectes: 1e  PDC Herberg; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang:...

Liturgie voor 2 april 2022

Welkom – afkondigingen Zingen: Lied 868: 1, 2 & 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam...

Zondagsnieuws voor 2 april 2023

Kerkdienst zondag 2 april 2023 Palmpasen Paasloo:  9.30 uur Ds. Jans. Belijdenisdienst. Ook tienerdienst.    ...

Liturgie voor 26 maart 2023

Liturgie voor 26 maart om 9.30 uur in Oldemarkt 5de zondag 40 dagentijd. Zondag Judica Spreek recht Aanvangslied Psalm 27: 1 en 2 Mijn licht, mijn heil is Hij Stil Gebed Bemoediging en Groet Lied 27:7...

Zondagsnieuws voor 26 maart 2023

Kerkdienst zondag 26 maart 2023 Oldemarkt:  9.30 uur Mw. A. Oppewal, Drachten Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen...

Liturgie voor 19 maart 2022

Zondag 19 maart 2023  –  09.30 uur Oldemarkt thema: “Jezus, het hemelse brood”  (Johannes 6:25-51) Welkom & afkondigingen Zingen – OPW 573 Wij zijn hier bij elkaar Stil...

Zondagsnieuws voor 19 maart 2022

Kerkdienst zondag 19 maart 2023 Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. m.m.v. Muziekteam Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding...

Liturgie voor 12 maart 2023

‘God spreekt jouw taal!’ Voor de dienst ‘Kolsters band’ Welkom & afkondigingen Zingen: Opwekking 539 Kom, nu is de tijd Bemoediging en groet Zingen: Opwekking 612 In uw aanwezigheid Woorden van...