Zondagsnieuws voor 9 juli 2023

Kerkdienst zondag 9 juli 2023, Afscheid kinderen zondagsschool

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. 

Collectes: 1 ZWO Open Doors ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Daniël Oord

Kerkdienst zondag 16 juli 2023 

Paasloo:  9.30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Henriëtte Jans en Linde de Graaf

Zondagsnieuws in de zomervakantie

In de zomervakantie is er een aantal weken geen Zondagsnieuws. De diensten die gehouden worden kunt u vinden in Kerkklanken en op de website. Het laatste Zondagsnieuws komt op 23 juli en het eerste Zondagsnieuws na de vakantie verschijnt weer op 3 september. 

Vakanties

De vakantie van ds. Jans is van 17 juli t/m 13 augustus. Mw. Kramer heeft vakantie van 29 juli t/m 20 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. 

Het scribaat wordt van 3 t/m 23 augustus waargenomen door Jelly Pen 06-39381500 of scriba@hgop.nl.

Zendingsbusje Compassion

We zijn nog op zoek naar nieuwe lopers voor het zendingsbusje voor Compassion. Wie o wie geeft zich op?  Voor verdere info : Meld je bij Johannes van der Veen. Mijn telefoonnummer is 06 53202537.

Oproepje

In de Ontmoeting lag altijd de leesbril van onze koster Ina. Helaas ligt hij niet meer op de gebruikelijke plek. Mogelijk heeft iemand hem gebruikt en per ongeluk meegenomen of op een andere plek gelegd. Als iemand weet waar de leesbril is dit graag doorgeven aan onze koster Ina (tel.: 06-21933628). Terugleggen in de Ontmoeting mag natuurlijk ook. Alvast bedankt.

Oppasdienst

Voor de proefperiode van de kinderoppas, van september t/m december 2023, hebben we  nog minimaal twee oppassers nodig.  We zijn op zoek naar volwassenen, jong of oud, man of vrouw. U hoeft niet zelf kinderen bij de oppasdienst te hebben om toch op te kunnen passen. We hebben uw hulp nodig. Graag opgeven bij de scriba. (scriba@hgop.nl of 06 22 14 24 55) Bedankt, ook namens de ouders!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 10 juli: Inleveren kopij Kerkklanken vóór 18.00 uur.

Woensdag 12 juli: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Kleding voor Luttelgeest.

De winterkleding is weer opgeruimd, de zomerkleding weer tevoorschijn gehaald, dat geld ook voor de kleding verkoopt voor de vluchtelingen in Luttelgeest. Er is weer grote behoefte aan alles, dus heeft u kleding over wat schoon en heel is, voor groot en klein, wij zijn er heel blij mee. Ook schoenen is grote behoefte aan. U kunt de kleding brengen naar Jannie Verbeek tel.0561452483 of Gerda Koning tel.0561720461. Alvast hartelijk dank. 

Geslaagd!

Deze week kreeg ook Esther Jans haar diploma van haar opleiding CIBAP-mediavormgeving uitgereikt. Indrukken van haar werk zijn te zien op haar website: https://estherjans.myportfolio.com

Van harte gefeliciteerd Esther en we wensen je een fijne vakantie toe.