Geschiedenis

De Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo omvat vier dorpen waarvan er in twee een kerkgebouw staat. Het aantal leden bedraagt 1224 waarvan 460 lidmaten, 471 doopleden en 293 geboorteleden. Het aantal predikantsplaatsen is één met een pastoraal werkster voor één dag per week. Het aantal pastorale eenheden bedraagt 672.

Oldemarkt

Uit overlevering weten we dat omstreeks de jaren 1433 een kerk heeft gestaan in de buurtschap IJsselham, ten westen van de huidige kern Oldemarkt. Bij een tweetal grote overstromingen in 1433 en 1552 is er veel schade ontstaan aan deze kerk. In 1794 is de kerk, omdat hij in vervallen staat verkeerde, afgebroken. In 1448 is in Oldemarkt de huidige kerk gebouwd als kapel. Daarvoor gingen de inwoners van Oldemarkt in Paasloo naar de kerk. Omstreeks 1590 kwam er een einde aan het bestaan c.q. gebruik van de kerk door de Katholieke Parochie. In 1828 werd een orgel geplaatst in de kerk, waarvan de kosten ongeveer 3.200 gulden waren. In 1850 werd de kerk vergroot. Men nam deze maatregel i.v.m. de uitbreiding van het aantal inwoners en gelijk daarmee het aantal gemeenteleden. Bij het graven van de fundamenten werd aan de arbeiders jenever verstrekt. (Vier flessen voor fl.2,- bij Bate Groen.) De familie Siemerink heeft 80 a 90 jaar het kosterschap vervuld.
In de jaren 1970 – 1973 werd een grote restauratie uitgevoerd waarbij het aangebouwde deel uit 1850 weer werd afgebroken en de kerk in zijn huidige staat werd terug gerestaureerd.
Het tegenwoordige Godshuis voldoet aan zijn verwachtingen en valt op door de zeer goede akoestiek. Naast de kerk bevindt zich het verenigingsgebouw “De Ontmoeting”, waarin alle gemeenteactiviteiten plaats vinden.

Bezoek de Hervormde Kerk in Oldemarkt

Marktplein 7

8375AZ Oldemarkt

Paasloo

In Paasloo staat de oudste kerk van de Herv. Gemeente. In 1291 werd de buurtschap Paslo en Dodovene al genoemd in de oorkonde van de Groninger Ommelanden en Drente. Omstreeks 1300 richten de bewoners van deze streek een verzoek tot de bisschop van Utrecht om een kapel te mogen stichten. Dit verzoek vond zijn oorzaak in het feit dat men ter kerke ging in Steenwijk, ruim anderhalf uur gaans. In de herfst was Steenwijk onbereikbaar, aangezien het riviertje de AA, ten noorden van Steenwijk, vaak buiten haar oevers trad waardoor Steenwijk onbereikbaar was.
In 1336 was het dan eindelijk zo ver. Er werd een kapel gebouwd die in het eerste kwart van de 16e eeuw werd herbouwd”, in de 17e eeuw werd “gewijzigd” en in 1864 werd ,,hersteld”. De laatste grote restauratie vond plaats in 1953 – 1954.
Deze z.g. “Boerenschuurkerk” past geheel in zijn omgeving. In het koor is een mensa- of altaarsteen ingemetseld gemerkt met vijf kruisjes. Het orgel is geplaatst in 1924. In 1974 was de kwaliteit zodanig verminderd dat het niet meer bespeelbaar was. Na een grote restauratie, 24 jaar later, is het orgel in 1999 weer in gebruik genomen. Jaarlijks bewonderen duizenden belangstellenden dit monument van hout en steen.

Bezoek de Hervormde Kerk in Paasloo

Binnenweg 2 

8378 JH Paasloo