Nieuwsberichten

Zondagsnieuws voor 12 maart 2023

Kerkdienst zondag 12 maart 2023 Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. Jeugddienst m.m.v. fam. Kolsters uit Nijeveen. Collectes: Zuigelingenproject Compassion Livestream: Hans Bult...

Liturgie voor 5 maart 2023

Zondag 5 maart 2023 Paasloo ‘Timmermanszoon’ LIED 530 WOORD VAN WELKOM LIED 93: 1 & 4 BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA LIED 869: 1 & 3 GEBODEN EN GEBED LIED ‘Mijn God is zo g-o-e-d Mijn God...

Zondagsnieuws voor 5 maart 2023

Kerkdienst zondag 5 maart 2023 Paasloo:  9.30 uur Ds. E. H. Jans. Koffie drinken na de dienst. Ook tienerdienst. Tijdens het koffiedrinken is er gelegenheid om een kaart van de...

Liturgie voor 26 februari 2023

Intochtslied: Psalm 86: 4 en 5 Stil Gebed Votum en Groet Zingen: Lied 146c: 1,3 en 7 Wetslezing Zingen: Lied 207  Gebed Kinderlied Schriftlezingen: Romeinen 11: 25-36 en Lukas 10: 25 – 37 Zingen:...

Zondagsnieuws voor 26 februari 2023

Kerkdienst zondag 26 februari 2023 Oldemarkt:  9.30 uur Ds. H. Poot, Oosternieland. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen...

Liturgie voor 19 februari 2023

Voor de dienst zingen wij Lied 835 alle 4 verzen Mededelingen ouderling Intochtslied: Psalm 84:1,3 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer) Stilte – Bemoediging – Groet Zingen Klein Gloria Wetslezing:...

Zondagsnieuws voor 19 februari 2023

Kerkdienst zondag 19 februari 2023 Paasloo:  9.30 uur Mw. Schotanus, St. Jansklooster. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding...

Liturgie voor 12 februari 2023

‘Prison Break’ Welkom en afkondigingen Zingen (orgel): Lied 218, Evangelische Liedbundel (Samen in de Naam van Jezus) Bemoediging en groet – Klein Gloria Geboden en gebed Zingen Lied 422...

Zondagsnieuws voor 12 februari 2023

Kerkdienst zondag 12 februari 2023  Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans Gezinsdienst Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding...

Liturgie voor 5 februari 2023

‘Ik ben die ik ben’ Voor de dienst: NLB 280 WELKOM – AFKONDIGINGEN LIED 103 : 1 & 3 BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195) LIED 280: 1, 2, 3 & 5 GEBODEN & GEBED LIED:...