Contactpersonen

Adres Kerk Oldemarkt
Marktplein 7
8375 AZ Oldemarkt

Adres Kerk Paasloo
Binnenweg 2
8378 JH Paasloo

Postadres
Hervormde Gemeente Oldemarkt-Paasloo
Marktplein 9
8375 AZ Oldemarkt

Bezoekadres Kerkelijk bureau
Marktplein 9
Openingstijden: op afspraak via scriba
8375 AZ Oldemarkt
Tel: 0561-451924/06-22142455
e-mail: scriba@hgop.nl

Voorganger
Ds. Jans
Marktplein 6
8375 AZ  Oldemarkt
Tel: 0561-750902
e-mail: Ds.jans@hgop.nl

Kerkelijk Werker
Mevr. Heidi Kramer – De Jong
Wooldhof 7
8302 KC  Emmeloord
Tel: 06-30016897
e-mail: heidi.kramer@hgop.nl

Begraafplaats Paasloo
Mevr. R. Kroes
Tel: 0561-452010
e-mail: r.kroes@hgop.nl

Koster Oldemarkt
Mevr. I. Bootsma
Tel: 06-21933628
e-mail: koster.oldemarkt@hgop.nl

Koster Paasloo
Fam. J.A. van der Veen-Pen
Tel: 0561-451685
Email: koster.paasloo@hgop.nl

Voorzitter Kerkenraad
Ds. Jans
Marktplein 6
8375 AZ  Oldemarkt
Tel: 0561-750902
e-mail: Ds.jans@hgop.nl

Vice-Voorzitter Kerkenraad:
Dhr. G. Keilman
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt
Tel: 06-53753423
Email: g.keilman@hgop.nl

Organisten:

Henk Braad

email: h.braad@hgop.nl

Tel: 0561-452109

Theun Hoen

Email: theunenans@gmail.com

Tel: 0561-477431

Scriba/Zondagsnieuws
Mevr. M. de Graaf-de Vries
Tel: 06-22142455
Mevr. A. Prins
Tel: 06-55801872
Email: scriba@hgop.nl

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Dhr. H. Elgersma 
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt
Tel: 0561-475952
email: h.elgersma@hgop.nl

Secretaris College van Kerkrentmeesters
Mevr. K. Bult-Boltjes
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt
Tel: 06-10688972
e-mail: Kerkrentmeesters@hgop.nl

Voorzitter Diaconie
Mevr. H. Oord-Los      
Weidekamp 4  
8375 JG Oldemarkt
Tel: 0561-452297
e-mail: h.oord@hgop.nl

Secretaris Diaconie
Mevr. H. Boltjes
Frieseweg 38
8375 AJ Oldemarkt
Tel: 06-38896392
e-mail: diaconie@hgop.nl 

Kerkklanken
Mevr. M. Biesma
Tel. 06-48735763
Kopij per voorkeur naar email: kerkklanken@hgop.nl

Website
Dhr. A. Bouwer
Tel: 06-13409414
Email: aron.bouwer@hgop.nl

Stencilwerk
Dhr. B. Peereboom
Tel: 0561-452180

Kindernevendienst/Zondagsschool
Mevr. J. Damhuis-Buijert
Tel: 0561-850366
Email: zondagsschool@hgop.nl

Tienerdiensten
Mevr. G. de Boer

Tel: 06-37269862

Email: g.deboer@hgop.nl

Jeugddiensten
Jeugdouderling – Vacant

Gezinsdiensten
Mevr. J. Damhuis-Buijert
Tel. 0561-850366
Email: j.damhuis@hgop.nl

Diensten van genezing en bemoediging
Ds. E.H. Jans
Tel: 0561-750902
Email: ds.jans@hgop.nl

Gemeente-Groei-Groepen
Ds. E.H. Jans
Tel: 0561-750902
Email: ds.jans@hgop.nl

Dhr. S. Bootsma
tel: 06-29560922
Email: SiebrandBootsma@outlook.com

Catechisatie
Ds. E.H. Jans
Tel: 0561-750902
Email: ds.jans@hgop.nl

Mevr. H. Kramer-de Jong
Tel: 06-30016897
Email: heidi.kramer@hgop.nl

Israëlwerkgroep
Mevr. J. Bouwer-Muis
Tel: 0561-452171
Email: fambouwer@ziggo.nl

Collectebonnen
Mevr. M. Veenstra-Blaauw
Tel: 06-13931052
Email: m.veenstra@hgop.nl

Muziekteam
Dhr. E. Pen
Tel. 06-36031178
Email: edwinpen@caiway.nl

Livestream kerkdiensten
Dhr. H. Elgersma 
p/a Marktplein 9, 8375 AZ Oldemarkt
Tel: 0561-475952
email: h.elgersma@hgop.nl

Autodienst
Dhr. P Dekker
Tel: 0561-451538
Email: p.dekker@hgop.nl

 

Oppasdienst
Mevr. D. Hakvoort-van den Berg
De Klokkemaat 1
8375 HC Oldemarkt
Tel: 06-27264903
e-mail: daantje_bergje@hotmail.com