Liturgie voor 9 juli 2023

Afscheid zondagsschool –

welkom tienerdienst & kerk

‘Met God op reis!

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 145: 1 & 3

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 218 Evangelische Liedbundel

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

’t Werk van God is niet te keren

omdat Hij erover waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

GEBODEN & GEBED

DAMASCUS: Niet van deze wereld

(https://www.youtube.com/watch?v=zdQheCr4oGg)

Afscheid van de zondagsschool

&

Welkom in tienerdienst & kerk

ZINGEN: Scheepje onder Jezus’ hoede

’t Scheepke onder Jezus’ hoede

met zijn kruisvlag hoog in top.

Neemt als ark van de verlossing

allen die in nood zijn op

Al staat de zee ook hol en hoog  

en zweept de storm ons voort.

Wij hebben ’s Vaders Zoon aan boord

en ‘t veilig strand voor oog.

Zon, bestraal het kleine scheepje           

winden, stuwt het zacht vooruit.

Golven, draagt het naar de verten

waar Gods einder zich ontsluit.

Dat nooit ’t geloof bezwijken zal

God houdt zich aan zijn woord.

Wij hebben ’s vaders Zoon aan boord

en ‘t veilig strand voor oog!

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

SCHRIFLEZING: Numeri 10:22-34

PREEK: ‘Met God op reis’

LIED 802: 1, 3, 4 & 6

DANKGEBED & VOORBEDE – ONZE VADER

LIED 150a

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3