Nieuwsberichten

Dienst van genezing en bemoediging

De dienst van genezing en bemoediging van woensdagavond 10 mei gaat definitief wel door. De dienst wordt om 19:30u gehouden in de Hervormde Kerk te Paasloo...

Liturgie voor 7 mei 2023

Liturgie 7 mei  2023 in Oldemarkt Welkom Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4 Stil gebed, Bemoediging en groet NLB 195 – Klein Gloria NLB 512 vers 1, 2 en 3 Woorden van bemoediging en leefregel (sv) NLB...

Zondagsnieuws voor 7 mei 2023

Kerkdienst zondag 7 mei 2023  Oldemarkt:  9.30 uur Voorganger Mw. H. Kramer-de Jong. Koffiedrinken na de dienst, ook tienerdienst. Collectes: 1e  Project 10 27;...

Liturgie voor 30 april 2023

Voor de dienst: NLB 146a: 1, 2 en 3. Welkom (ouderling van dienst) aan gasten, kijkers, luisteraars en gemeenteleden We gaan staan en zingen Lied  98 vs 3 en 4 Laat heel de aarde-een loflied...

Zondagsnieuws voor 30 april 2023

Kerkdienst zondag 30 april 2023  Paasloo:  9.30 uur Voorganger Ds. E. Fokkema, Twello Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding...

Liturgie voor 23 april 2023

thema: “Alle macht?”  (Matteus 28 / Openbaring 5) Welkom & afkondigingen Zingen – NLB 212 Laten wij zingend deze dag beginnen (1, 2, 3) Stil gebed, bemoediging en groet. – NLB 195...

Zondagsnieuws voor 23 april 2023

Kerkdienst zondag 23 april 2023  Oldemarkt:  9.30 uur Voorganger Ds. E. H. Jans, m.m.v. Muziekteam Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang:...

Liturgie voor 16 april 2023 Jeugddienst

Welkomstwoord ZINGEN – OPW 720 In de Naam van de Vader – OPW 609 U bent Heilig Gebod en gebed ZINGEN: OPW 430 Heer, ik prijs uw grote Naam Inleiding thema ZINGEN: OPW 136 Abba Vader...

Liturgie voor 16 april 2023 Oecumenische dienst

Openingslied GvL: 568: 1, 2, 3  – NLB: 276 Zomaar een dak boven wat hoofden deur die naar stilte open staat. Muren van huid, ramen als ogen speurend naar hoop en dageraad. Huis dat een...

Zondagsnieuws voor 16 april 2023

Oecumenische kerkdienst zondag 16 april 2023  Oldemarkt:  9.30 uur Voorganger Ds. E. H. Jans, in Hervormde Kerk M.m.v.  Chr. Gem. Koor “Looft den Heer” o.l.v. mevr. C. Jongsma...

Liturgie voor Eerste Paasdag 2023

De Heer is waarlijk opgestaan! Voor de dienst zingen we een aantal paasliederen: Lied 132, Evangelische Liedbundel U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de victorie, nu en immermeer. Uit een blinkend...

Liturgie voor Goede Vrijdag

Woord van welkom Zingen: Psalm 72: 1 & 2 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid aan ’s konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede...