Nieuwsberichten

Liturgie voor 12 november 2023

Worshipclips/band voorafgaande aan de dienst Welkomstwoord ZINGEN: Opwekking 573 Wij zijn hier bij elkaar  (https://www.youtube.com/watch?v=Fnk9cABTokg Band of brothers: Heel andere Wereld Gebod...

Zondagsnieuws voor 12 november 2023

Kerkdienst zondag 12 november 2023  Oldemarkt:   9.30 uur Ds. E.H. Jans, jeugddienst m.m.v. Band of Brothers. Thema: ‘Ik ben’. Collectes: 1e Compassion; Uitgang: onkosten...

Liturgie voor 5 november 2023

Tekstgedeelte: Romeinen 8:31-39 (Bijbel Basics) Voor de dienst: Lied 837 alle 4 verzen Psalm 91 vers 1 en 7 Stil gebed, Bemoediging en Groet NLB 195 – Klein Gloria NLB 215 vers 1, 2, 6 en 7 Leefregel...

Zondagsnieuws voor 5 november 2023

Kerkdienst zondag 5 november 2023  Paasloo:   9.30 uur Mevr. H. Kramer- de Jong, Emmeloord, Tienerdienst. Koffie drinken na de dienst. Collectes: 1e Diaconie;...

Liturgie voor 29 oktober 2023

Orde van dienst Oldemarkt 29 oktober 2023 Voorganger: Heleen Schotanus Mededelingen ouderling Zingen – Opwekking 797 (Breng ons samen) Stilte – Bemoediging – Groet – ELB 195 Klein Gloria...

Zondagsnieuws voor 29 oktober 2023

Kerkdienst zondag 29 oktober 2023,  Oldemarkt:   9.30 uur Mevr. H. Schotanus, St. Jansklooster. M.m.v. Muziekteam Collectes: 1e Diaconie; 2e  College van...

Liturgie voor 22 oktober 2023

ELB 167, alle 5 de verzen Intochtslied   Psalm 138: 1 en 4    Stil gebed Votum en groet Zingen         ElB...

Zondagsnieuws voor 22 oktober 2023

Kerkdienst zondag 22 oktober 2023,  Paasloo:     9.30 uur Ds. H. Poot, Oosternieland Collectes: 1e Project 10 27; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang:...

Liturgie voor 15 oktober 2023

Zingen vóór de dienst: Lied 919 vs 1, 2 en 4 Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen, Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen! Ach, ons hart, is verward, leer het op uw lichte hoge...

Zondagsnieuws voor 15 oktober 2023

Kerkdienst zondag 15 oktober 2023,  Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E. Fokkema, Twello Collectes: 1e ZOA Noodhulp; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang:...

Liturgie voor 8 oktober 2023

Tijdens deze dienst mogen we Wilfred Koers bevestigen als diaken. Voorts nemen een aantal ambtsdragers afscheid te weten ouderling Lubbert Buijert en diakenen Johannes van der Veen en Femmie...

Zondagsnieuws voor 8 oktober 2023

Kerkdienst zondag 8 oktober 2023,  Paasloo:     9.30 uur Ds. E.H. Jans. afscheid / bevestiging ambtsdragers; koffiedrinken na de dienst Collectes: 1e PDC Herberg;...