Zondagsnieuws voor 16 juli 2023

Kerkdienst zondag 16 juli 2023 

Paasloo:  9.30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Henriëtte Jans en Linde de Graaf

Kerkdienst zondag 23 juli 2023, 

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E. Fokkema, Twello

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Zomerzondagsschool

Zondagsnieuws in de zomervakantie

In de zomervakantie is er een aantal weken geen Zondagsnieuws. De diensten die gehouden worden kunt u vinden in Kerkklanken en op de website. Het laatste Zondagsnieuws komt op 23 juli en het eerste Zondagsnieuws na de vakantie verschijnt weer op 3 september. 

Vakanties

De vakantie van ds. Jans is van 17 juli t/m 13 augustus. Mw. Kramer heeft vakantie van 29 juli t/m 20 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. 

Het scribaat wordt van 3 t/m 23 augustus waargenomen door Jelly Pen 06-39381500 of scriba@hgop.nl.

Zendingsbusje Compassion

We zijn nog op zoek naar nieuwe lopers voor het zendingsbusje voor Compassion. Wie o wie geeft zich op?  Voor verdere info : Meld je bij Johannes van der Veen. Mijn telefoonnummer is 06 53202537.

Oproepje

In de Ontmoeting lag altijd de leesbril van onze koster Ina. Helaas ligt hij niet meer op de gebruikelijke plek. Mogelijk heeft iemand hem gebruikt en per ongeluk meegenomen of op een andere plek gelegd. Als iemand weet waar de leesbril is dit graag doorgeven aan onze koster Ina (tel.: 06-21933628). Terugleggen in de Ontmoeting mag natuurlijk ook. Alvast bedankt.

Oppasdienst

Voor de proefperiode van de kinderoppas, van september t/m december 2023, hebben we  nog minimaal twee oppassers nodig.  We zijn op zoek naar volwassenen, jong of oud, man of vrouw. U hoeft niet zelf kinderen bij de oppasdienst te hebben om toch op te kunnen passen. We hebben uw hulp nodig. Graag opgeven bij de scriba. (scriba@hgop.nl of 06 22 14 24 55) Bedankt, ook namens de ouders!

Zomerzondagsschool

Evenals voorgaande jaren willen we de zondagsschool voor de kinderen van onze gemeente en van vakantiegasten in de zomervakantie graag laten doorlopen. De zomerzondagsschool. Zowel ouders als kinderen gaven in het verleden aan dat ze hier erg blij mee waren. De (meeste) zondagsschoolleiding doet het graag even wat rustiger aan en daarom wordt de zomerzondagsschool verzorgt door gemeenteleden. Ook dit jaar heb ik weer opzetje proberen te maken qua leiding maar tot nu toe heb ik alleen 23 en 30 juli kunnen “bemannen” en staan de andere zondagen nog open.

Daarom dan ook hier de vraag; Wie wil meedraaien in het zomerzondagsschoolrooster zodat er iedere zondag voor de kinderen de mogelijkheid is om samen te komen? We starten vanuit de kerk en komen daar na afloop ook weer terug. Verhalen en verwerking staan klaar, maar eigen inbreng is ook prima! 

Belangstelling of vragen? Laat het me z.s.m. weten (geertengeadeboer@gmail.com) of trek me straks na de dienst even aan de mouw! Met vriendelijke groet, Gea de Boer

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Woensdag 19 juli: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Jeugdweekend

Hallo jongelui, De zomervakantie staat voor de deur, heerlijk zoveel weken vrij van school! Wij zijn begonnen met de voorbereidingen voor het jeugdweekend voor kinderen vanaf de brugklas (die na de vakantie naar de brugklas gaan). De datum is van 1 t/m 3 september. Deze keer blijven we in de regio. Onderkomen is geregeld en voor heel veel zaken wordt gezorgd. 
Lijkt het je leuk om mee te gaan? Geef je op bij Nadine (nadine.minnema@hotmail.com) of Arno (arnoharteveld@hotmail.com).