Liturgie voor 30 juli 2023

Voor de dienst: Lied 978 Lied 704:1,2 en 3: Dank, dank nu allen God Votum en groet Klein gloria Tien Geboden in tekst en beeld (zie bijlage. Graag met orgelbegeleiding. Melodie: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht: 6 coupletten.) Gebed voor de opening van het Woord Moment met de kinderen Gebed voor de […]

Zondagsnieuws voor 30 juli 2023

Kerkdiensten komende periode Kerkdienst zondag 30 juli 2023  Paasloo:  9.30 uur Ds. J. Zondag. Linde Collectes: 1e  Vrienden van de Hoop ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. Livestream: Jelmer Trox Zomerzondagsschool: Gea de Boer Kerkdienst zondag 6 augustus 2023 Oldemarkt:  9.30 uur Dhr. A. Weemstra, Vries. Koffiedrinken na de dienst. Collectes: 1e  Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding […]