Zondagsnieuws voor 30 juli 2023

Kerkdiensten komende periode

Kerkdienst zondag 30 juli 2023 

Paasloo:  9.30 uur Ds. J. Zondag. Linde

Collectes: 1 Vrienden van de Hoop ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zomerzondagsschool: Gea de Boer

Kerkdienst zondag 6 augustus 2023

Oldemarkt:  9.30 uur Dhr. A. Weemstra, Vries. Koffiedrinken na de dienst.

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Zomerzondagsschool: Pietje van Eijck

Kerkdienst zondag 13 augustus 2023, 

Paasloo:  9.30 uur Mw. Oppewal, Drachten

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Zomerzondagsschool: Alike Kuit

Kerkdienst zondag 20 augustus 2023, 

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. H.J. Pap, Vollenhove

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Joël de Graaf

Zomerzondagsschool: Hennie Boltjes

Kerkdienst zondag 27 augustus 2023, 

Paasloo:  9.30 uur Ds. B. van Drogen, Steenwijk

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult

Zomerzondagsschool: Alike Kuit

Kerkdienst zondag 3 september 2023, 

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. Koffie drinken na de dienst.

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool:

Kinderoppas: Regien Mendel

Vakanties

De vakantie van ds. Jans is van 17 juli t/m 13 augustus. Mw. Kramer heeft vakantie van 29 juli t/m 20 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. 

Het scribaat wordt van 3 t/m 23 augustus waargenomen door Jelly Pen 06-39381500 of scriba@hgop.nl.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK