There is more conferentie

Waarom jij er moet zijn…

Van donderdag 28 september tot en met zaterdag 30 september komen vele leiders en belangstellenden samen om méér te ontvangen van de Heilige Geest voor een nieuw seizoen. Letterlijk en figuurlijk, want de kerk staat voor grote uitdagingen.  Deze conferentie is dé plaats waar jij in beweging wordt gezet, waar kracht en gaven worden ontvangen en waar vermenigvuldiging begint volgens de principes van het Koninkrijk van God en waar alle denominaties samenkomen.

Ben je op zoek naar het méér dat God wil geven?

Dan is There is more! 2023 dé gelegenheid  om dat méér te ontvangen. Je zult daardoor doorbraken zien in jouw leven en dat van anderen. Ook organisaties, bewegingen, kerkenraden, leiderschapsteams zien we vaak veranderen ten goede. We houden ook een apart seminar voor ondernemers, voor artsen en zorgpersoneel en voor voorgangers en pioniers. 

Wat is dan dat méér?

Het kan uit allerlei dingen bestaan: meer liefde voor God, meer liefde voor mensen, meer kracht, meer zalving, meer vreugde, meer hart voor het verlorene, meer openbaring van God met het oog op de noden van anderen, meer openbaring in jouw bediening, meer vermenigvuldiging, meer gevoeligheid in je geweten, meer geloof in het gebed, meer bekeringen, meer gaven, meer genezingen, meer bevrijdingen, meer gemeenten die gesticht worden en meer van het cultuur-transformerende zuurdesem van het Koninkrijk.

We hebben in het verleden gezien hoe velen kwamen die dit niet van plan waren, maar door God werden aangespoord. Maar jij kunt dit ook doen: Ken je iemand die dit nodig heeft, maar misschien niet zo snel uit zichzelf zou gaan? Bid voor deze persoon(je voorganger, jeugdleider, vriend of familielid) en benader hem of haar om te vragen met jou samen te gaan!

We hebben bijzondere sprekers die krachtig onderwijs geven uit binnen en buitenland! 

We richten ons tijdens de conferentie op de aanraking van Gods Geest en op het in beweging zetten(activatie) van christenen met een bediening. Genezing en bevrijding krijgen door de hele conferentie een grote plaats en de overdracht van zalving(impartation) wordt in meerdere sessies ruimte gegeven, een uniek kenmerk van There is more, waarbij ieder persoonlijk gebed en handoplegging ontvangt door de door ons gevraagde krachtige bedieningen.

Meer informatie: www.thereismore.nl