Liturgie voor 6 augustus 2023

Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Intochtslied 280: 1 t/m 5 De vreugde voert ons naar dit huis Votum en groet Zingen lied 195 Klein gloria Drempelgebed Zingen  lied 942 Ik sta voor U in leegte en gemis Kyriegebed Glorialied 118: 1 en 5  Laat ieder `s Heren goedheid prijzen Gebed bij opening van het […]