Liturgie voor 30 juli 2023

Voor de dienst: Lied 978

Lied 704:1,2 en 3: Dank, dank nu allen God

Votum en groet

Klein gloria

Tien Geboden in tekst en beeld (zie bijlage. Graag met orgelbegeleiding. Melodie: Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht: 6 coupletten.)

Gebed voor de opening van het Woord

Moment met de kinderen

Gebed voor de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst met een kaarsje

Wij gaan

Schriftlezing: Jesaja 1: 13-20 NBV

Psalm 51: 1 en 4: Ontferm u God, ontferm, hoor mijn klacht

Lucas 7: 36-50 NBV

Lied 103 c: 1,2 en 3: Loof de koning heel mijn wezen

Preek

Lied 912: 1,2,3,4,5 en 6: Neem mijn leven laat het Heer

Vers 1 en 6 allen

Vers 2 en 4 vrouwen

Vers 3 en 5 mannen

Gebeden

Collecten

Lied 413: Grote God, wij loven u

Zegen

Lied 415:3