Werkgroepen

Israëlwerkgroep

De Israëlwerkgroep van de Hervormde gemeente Oldemarkt-Paasloo stelt zich ten doel de gemeente bewust te maken van de onopgeefbare verbondenheid met Israël, als zijnde het door God uitverkoren volk in het verleden, het heden en in de toekomst.

Muziekteam

Nog tekst toevoegen

Zondagsschool

Bijna elke zondag wordt er ’s morgens tijdens de kerkdienst in Oldemarkt of Paasloo door de zondagsschool een kindernevendienst georganiseerd. Alle kinderen (en gastkinderen) van 4-12 jaar die op zondagochtend onze kerkdienst bezoeken zijn welkom bij de kindernevendienst!

Tienerdiensten

Na jaren van zondagsschool/ kindernevendienst neem je als 12 jarige afscheid en word je verwacht bij de kerkdienst. Echter, deze is soms best moeilijk en de preek best lang. Om de overgang wat gemakkelijker te maken is er de tienerdienst. Tieners vanaf 12 jaar zijn daar van harte welkom!

Gezinsdiensten

Ongeveer 6 keer per jaar vindt er binnen onze gemeente een gezinsdienst plaats. Dit is een kerkdienst waarbij de kinderen en tieners in de kerk blijven. De gezinsdienstcommissie bereidt de dienst voor samen met de predikant.

Genezings- en Bemoedigingsdiensten

De genezings- en bemoedigingsdienst staat in het teken van voorbede en zegening voor en van elkaar. Naast aanbidding in onze liederen hebt u in deze dienst ruim de gelegenheid om in de gemeenschap van broeders en zusters de relatie met God te verdiepen, persoonlijk gezegend te worden, voorbede te vragen en/of ziekenzalving te ontvangen. 

Liturgische Bloemstukken

Bij speciale diensten, zoals doopdiensten en feestdagen, wordt er gezorgd voor een prachtig liturgisch bloemstuk. Via ‘Meer Info’ hieronder vindt u de bloemstukken die in het verleden al eens zijn gemaakt. 

Beamteam

In elke dienst worden liedteksten, afbeeldingen en video’s getoond via de TV schermen die in beide kerken hangen. Ook is het mogelijk om de dienst online te bekijken via de livestream. Dit wordt verzorgt door het beamteam. 

Zendingsgroep

Tekst

Jeugddiensten

tekst

Gebedsgroep