Zondagsnieuws voor 23 juli 2023

Kerkdienst zondag 23 juli 2023, 

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E. Fokkema, Twello

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Zomerzondagsschool: Janine Damhuis

Kerkdienst zondag 30 juli 2023 

Paasloo:  9.30 uur Ds. J. Zondag. Linde

Collectes: 1 Vrienden van de Hoop ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zomerzondagsschool: Gea de Boer

Kerkdienst zondag 6 augustus 2023

Oldemarkt:  9.30 uur Dhr. A. Weemstra, Vries. Koffiedrinken.

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Zomerzondagsschool: Pietje van Eijck

Kerkdienst zondag 13 augustus 2023, 

Paasloo:  9.30 uur Mw. Oppewal, Drachten

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Remco Trox

Zomerzondagsschool: Nog geen leiding gevonden.

Kerkdienst zondag 20 augustus 2023, 

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. H.J. Pap, Vollenhove

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Joël de Graaf

Zomerzondagsschool: Nog geen leiding gevonden.

Kerkdienst zondag 27 augustus 2023, 

Paasloo:  9.30 uur Ds. B. van Drogen, Steenwijk

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Hans Bult

Zomerzondagsschool: Nog geen leiding gevonden.

Kerkdienst zondag 3 september 2023, 

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool:

Kinderoppas: Regien Mendel

Jubileum

Op  dinsdag 15 augustus hopen de heer en mevrouw Doeve uit Oldemarkt te vieren dat zij 60 jaar getrouwd zijn.

Op zaterdag 19 augustus hopen de heer en mevrouw Weemstra uit Paasloo te vieren dat zij 40 jaar getrouwd zijn.

Beide echtparen van harte gefeliciteerd met dit jubileum en Gods zegen op deze dag.

Zomerzondagsschool

Evenals voorgaande jaren willen we de zondagsschool voor de kinderen van onze gemeente en van vakantiegasten in de zomervakantie graag laten doorlopen. De zomerzondagsschool. Zowel ouders als kinderen gaven in het verleden aan dat ze hier erg blij mee waren. De ( meeste) zondagsschoolleiding doet het graag even wat rustiger aan en daarom wordt de zomerzondagsschool verzorgt door gemeenteleden. 

Ook dit jaar heb ik weer opzetje proberen te maken qua leiding maar tot nu toe heb ik alleen de eerste 3 weken kunnen “bemannen” en staan de andere zondagen nog open.

Daarom dan ook hier de vraag; Wie wil meedraaien in het zomerzondagsschoolrooster zodat er iedere zondag voor de kinderen de mogelijkheid is om samen te komen? We starten vanuit de kerk en komen daar na afloop ook weer terug. Verhalen en verwerking staan klaar, maar eigen inbreng is ook prima! 

Belangstelling of vragen? Laat het me z.s.m. weten (geertengeadeboer@gmail.com) of trek me straks na de dienst even aan de mouw! Met vriendelijke groet, Gea de Boer

Zondagsnieuws in de zomervakantie

In de zomervakantie is er een aantal weken geen Zondagsnieuws. De diensten die gehouden worden kunt u vinden in Kerkklanken en op de website. Dit is het laatste Zondagsnieuws voor de vakantie. Het volgende verschijnt weer op 3 september. 

Vakanties

De vakantie van ds. Jans is van 17 juli t/m 13 augustus. Mw. Kramer heeft vakantie van 29 juli t/m 20 augustus. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen. 

Het scribaat wordt van 3 t/m 23 augustus waargenomen door Jelly Pen 06-39381500 of scriba@hgop.nl.

Een appje van Zwaantje uit Malawi

Dit wonder wil ik graag met jullie delen het is zeker een hele grote. DANK JULLIE WEL, WAARD EN GLORIE AAN GOD!!

Begin  juni kreeg ik de prijsopgave van Joseph voor uitbreiding klaslokaaltje van de kleuterschool. Ik had al het geld van de collecte bij ons uit de kerk en voor mijn verjaardag giften ontvangen. Afgelopen vrijdag kreeg ik bericht dat er €1000,00 en € 500,00 van Oldemarkt/Paasloo was overgemaakt. Al die Euro`s samen opgeteld en omgerekend met de actuele koers bij de bank voor Malawi Kwacha kwam ik  op de Euro af precies op het bedrag wat Joseph als prijsopgave had opgegeven!!!!!

Dit vind ik toch heel bijzonder! Wat dienen we een geweldige grote GOD. Amen. Volgende week krijgt de kleuterschool vakantie tot 6 september dan ligt het plan er om te beginnen met de bouw. GEWELDIG!!

Kerkklanken

Er staat weer een nieuwe Kerkklanken op de website.

Bijbelstudie: Hebreeënbrief

Het afgelopen  jaar  hebben we ons verdiept  in de Romeinenbrief, een theologisch getuigschrift van de omslag in het geloof en denken van de apostel Paulus. Centrale tekst is Romeinen 3:21 waarin hij schrijft dat de gerechtigheid van God nu buiten de

wet om zichtbaar is geworden en wel in wat Hij gedaan heeft in Christus voor ons – het grootste geschenk aan een mensheid die gebonden is aan de machten van zonde, dood en de macht(en) van het kwaad.​

In het nieuwe seizoen hopen we ons te verdiepen is een andere zeer bijzondere brief van het Nieuwe Testament: De brief aan de Hebreeën. De naam zegt het al: Het is een geschrift in het bijzonder gericht aan mensen uit het Joodse volk die Jezus als

hun beloofde Messias aanvaard hebben. Uit deze brief komt de bekende tekst dat het geloof de zekerheid is van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien. Maar deze brief begint met de bijzondere positie en werk van Jezus als

hogepriester, de relatie met en de gevolgen die dat heeft voor hen die in Hem geloven, in het bijzonder voor de volgelingen uit het Joodse volk. 

Ook het komende seizoen hopen we – gemiddeld – tweewekelijks weer bij elkaar te komen op de dinsdagavonden, 20:00 uur in De Ontmoeting. (of misschien weer in de pastorie). 

Voor 2023 gaat het om de volgende data: 19 september, 3, 17 & 31 oktober, 14 & 28 november, 12 december.     

Voor 2024 worden data nog vastgelegd. Opgave bij ds. Egbert Jans, 0561-750902, ds.jans@hgop.nl. Welkom!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Bedankt.

Wij willen u Hartelijk danken voor alle kleding die we de afgelopen weken hebben mogen ontvangen.  Het doet ons goed dat in deze tijd u de vluchtelingen een warm hart toe draagt. We stoppen nu even, maar in September gaan we weer enthousiast mee verder. Nogmaals hartelijk dank. 

Jannie Verbeek en Gerda Koning

Jeugdweekend

Hallo jongelui, De zomervakantie staat voor de deur, heerlijk zoveel weken vrij van school! Wij zijn begonnen met de voorbereidingen voor het jeugdweekend voor kinderen vanaf de brugklas (die na de vakantie naar de brugklas gaan). De datum is van 1 t/m 3 september. Deze keer blijven we in de regio. Onderkomen is geregeld en voor heel veel zaken wordt gezorgd. 
Lijkt het je leuk om mee te gaan? Geef je op bij Nadine (nadine.minnema@hotmail.com) of Arno (arnoharteveld@hotmail.com).