Liturgie voor 16 juli 2023

Voor de dienst: LIED 904, 1 ,2 en 3

Welkom

Psalm 62 vers 1 en 5

 • Mijn ziel is stil tot God mijn Heer…
 • Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots…

Stil gebed, Bemoediging en groet

NLB 195 – Klein Gloria

NLB 216 vers 1, 2 en 3

 • Dit is een morgen als ooit de eerste…
 • Dauw op de aarde, zonlicht van boven…
 • Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen…

Leefregel

ELB 166 vers 1, 3 en 4

 • Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in Uw handen.
 • Heer, houd ons vast als wij toch Uw geboden vergeten…
 • Vader, U loven wij – draag ons door schade en schande…

Gebed

Kindermoment

NLB 218 vers 1, 3 en 5

 • Dank U voor deze nieuwe morgen…
 • Dank U dat alle vogels zingen…
 • Dank U voor alle mooie klanken…

Wij gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Hooglied 2:11-12, Prediker 9:7-8, Deuteronomium 30:11-20

NLB 316 vers 1 en 4

 • Het woord dat u ten leven riep…
 • Het woord van liefde, vrede en recht…

Verkondiging 

Psalm 89 vers 1 en 7

 • Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied…
 • Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt…

Dankgebed en voorbeden

afsluiten met NLB 1006 – Onze Vader in de hemel…

Collecte

Slotlied: NLB 146c 79 vers 1 en 7

 • Alles wat adem heeft, love de Here…
 • Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen…

Zegen

NLB 415 vers 3 – Amen, amen, amen…