Liturgie voor 10 december 2023

Liturgie 10 december 2023 (gezinsdienst Oldemarkt)

De tweede adventskaars wordt aangestoken

Welkom

Zingen: NLB 96a Zing een nieuw lied, alle landen 1,3,4

Stil gebed, Bemoediging en groet

Zingen: ELB 418 vers 1 en 2 Advent is dromen dat Jezus zal komen

Het adventsproject – Een nieuw begin…

Introductie: vanuit Bijbel Basics (?)

Projectlied: (Clipje)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 1:26-38  – de engel Gabriel bezoekt Maria

Zingen:  NLB 443 De engel Gabriel komt aangesneld 1,2,3,4

Preek

Zingen OPW 576 Immanuel

Gebeden afsluiten met

Zingen: NLB 1006 Onze Vader

Collecte

Zingen: ELB 434b vers 1 en 2 God zal met ons zijn

Zegen