Zondagsnieuws voor 17 december 2023

Kerkdienst zondag 17 december 2023 3e advent

Paasloo:   9.30 uur Ds. E.H. Jans, 

Collecten: 1e Project 10 27 Filipijnen; 2e College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen;

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Annie Prins

Kinderoppas: Regien Mendel

Ossenzijl:   19.00 uur Kerstzangddienst in Rehoboth.

Kerstzangdienst Ossenzijl

Zondag 17 december wordt een kerstzangdienst gehouden in de kerk  van de Vrije Zendingsgemeente te  Ossenzijl. De dienst die vanuit de Hervormde Gemeente en de Vrije Zendingsgemeente  wordt georganiseerd  begint die avond om 19.00 u. Veel kerstliederen zullen er worden gezongen, afgewisseld door een korte meditatie. De dienst wordt geleid door broeder de Haan, voorganger van de Vrije Zendingsgemeente, en muzikale medewerking wordt verleend door de fam. Kolsters uit Nijeveen. Begeleiding van de zang vindt plaats  door Theun Hoen (orgel) en Henk Kuit (trompettist). In de dienst wordt er gecollecteerd voor Christenen voor Israël. Komt allen!

Diaconiecollecte 17 december project 1027 De Filipijnen  

Veel mensen op Samar leven onder moeilijke omstandigheden. Het eiland wordt regelmatig getroffen door natuurgeweld en meer dan 60% van de bevolking leeft in armoede. Door cyclonen worden oogsten aangetast en raken huizen en andere gebouwen beschadigd. Omdat veel mensen afhankelijk zijn van landbouw, is hun levensonderhoud kwetsbaar. Door het bieden van opleidingen en nieuwe mogelijkheden om inkomsten te genereren, helpt de lokale kerk mensen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan cursussen om kleding te maken of trainingen over verantwoorde landbouw. Na de training is er de mogelijkheid om startmaterialen te krijgen en waar nodig een aanvullende cursus in bijvoorbeeld administratie. 

Het belangrijkste doel van het project is om de levens van de allerarmsten in dit gebied te helpen verbeteren. Om mensen aan inkomen te helpen om drie keer per dag te kunnen eten, om hun kinderen naar school te kunnen sturen en om een vaste bron van inkomsten te hebben. Bovendien bieden de trainingen een mogelijkheid om het Evangelie te delen en relaties te leggen.

Kaars & gedicht

De derde kaars wordt aangestoken en het Adventsgedicht gelezen.

Kaars: Mark Buijert
Gedichtje: Boaz de Graaf
       Drie kaarsen staan te stralen.

       Het licht krijgt steeds meer stem.

       Twee vrouwen zingen samen:

       verheug u, Bethlehem!

Kerkdienst zondag 24 december 2023 4e advent

Oldemarkt:   9.30 uur Ds. E.H. Jans, gezamenlijk met 

                     Kinderkerstfeest; Chocolademelk met een traktatie na 

                     afloop in de Ontmoeting;

Collecten: 1e Het vergeten Kind; 2e College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen;

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: geen zondagsschool

Kinderoppas: Marlies Wallinga

Oldemarkt:   22.00 uur Ds. E.H. Jans, Kerstnachtdienst m.m.v. 

                     Projectkoor. “Lessons and carols”

Collecte: Voor ds. Khoury en zijn gemeente in Bethlehem.

Livestream: Hans Bult

Diaconie collecte 24 december “Het vergeten Kind” 

In ons land wonen maar liefst 100.000 kinderen in onveilige of onleefbare thuissituaties. Ze krijgen niet de liefde en aandacht die ze nodig hebben. Zo’n jeugd veroorzaakt trauma’s voor het leven. Het Vergeten Kind roept iedereen op: laat deze kinderen er niet alleen voor staan! Door ons te steunen maak jij je hard voor betere jeugdzorg. Ook zorg je ervoor dat kwetsbare kinderen weer ‘gewoon’ kind kunnen zijn. Hiermee geef je ze de kracht en het zelfvertrouwen om het dagelijks leven thuis beter aan te kunnen.

Jubileum

Op dinsdag 19 december hopen de heer en mevrouw Thomas uit Oldemarkt te vieren dat zij 55 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag. 

Oppasdienst

Sinds september zijn we gestart met een proef om de oppasdienst weer op te starten en hebben 5 gemeenteleden hiervoor bereid gevonden. Daar zijn we erg blij mee.

We willen graag doorgaan met het aanbieden van oppas en het zou fijn zijn als er nog een aantal mensen mee willen draaien in het rooster. Dan is iedereen iets minder vaak aan de beurt om op te passen. U kunt zich aanmelden bij de scriba. scriba@hgop.nl

Verder zijn we nog op zoek naar een paar spelletjes voor de oppas. Heeft u nog wat staan en gebruikt u dit niet, dan houden wij ons aanbevolen. U kunt voor informatie of spelletjes contact opnemen met Daniëlle Hakvoort: daantje_bergje@hotmail.com of 

06-27264903, zij is het aanspreekpunt voor de kinderoppas.

Kerstfeest Zondagsschool

Vanaf zondag 3 december 1e adventzondag staat de collectebus van Zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ Hoede weer achter in de kerk. De Zondagsschool viert het kinderkerstfeest altijd op 24 december. Omdat dit jaar 24 december op zondag valt, is in overleg met ds. Jans en de leiding besloten om van de ochtenddienst, om 9.30 uur, een speciale gezinsdienst te maken en het kinderkerstfeest daarin te verwerken.

Na de dienst is er chocolademelk drinken met een traktatie in de Ontmoeting. Gasten en gastkinderen zijn uiteraard van harte welkom en als leiding hopen we op een grote opkomst in deze speciale ochtenddienst. Het kinderkerstfeest ’s avonds, om 18.30 uur, vervalt hiermee. 

Kerstkaarten voor de Zondagsschool

Ook dit jaar heeft de Zondagsschool weer de kerstkaartenactie. Een doosje met 10 kaarten (2 afbeeldingen) en enveloppen kost € 2,50. Deze kunt u bestellen door een e-mailtje te sturen naar: zondagsschool@hgop.nl. Wilt u daarin het gewenste aantal doosjes en uw adres vermelden? Dan worden ze bij u thuisbezorgd. Leiding van Zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ Hoede

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. 

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Woensdag 20 december: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 21 december: Training Leerling zijn. Om 19.30 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Roosevelt vakantieweek
De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt gehouden van 16 maart 2024 tot en met 23 maart 2024 (week 12). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-451212) Hein Dijkstra (06-42084888) Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 15 januari 2024. 

World Servants

In de zomer van 2024 hoop ik, Alike Kuit, weer op reis te gaan met World Servants. Dit jaar gaat de reis naar Nepal. Tijdens de reis begeleiden ik met andere leiders een groep van ongeveer 30 jongeren..

Waar gaan we naar toe? De Christian Community School staat in een van de rustigere stadswijken van Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. We verblijven in een van de ‘hostels’ van Light House Foundation Nepal, waar ook leerlingen van de school slapen. 

Voor wie? Het grootste deel van deze kinderen is afkomstig van de Badi gemeenschap uit andere delen van het land. Dit is de laagste kaste in het kastenstelsel in Nepal. Zij worden ook wel het stof van Nepal genoemd, of ‘de onaanraakbaren onder de onaanraakbaren’. Hen wordt vaak de toegang tot scholen geweigerd. Door hun uitzichtloze situatie lopen kinderen een groot risico om ontvoerd, verkocht, verhandeld en geprostitueerd te worden. Op deze christelijke school wordt goede kwaliteit onderwijs geboden aan iedereen, ongeacht kaste, religie, of achtergrond. We bouwen mee aan een goede school voor kinderen uit de laagste kaste in Nepal, zodat ze gerespecteerd worden in de samenleving. Wilt u dit project steunen? Dit kan op de volgende manieren: Scan de QR-code of via: geef.ws/alike Mocht u nog vragen hebben of iemand weten die ook graag op reis wil met World Servants neem dan gerust contact met mij op. (alikekuit@hotmail.com) Met vriendelijke groet, Alike Kuit