Nieuwsberichten

Zondagsnieuws voor 29 oktober 2023

Kerkdienst zondag 29 oktober 2023,  Oldemarkt:   9.30 uur Mevr. H. Schotanus, St. Jansklooster. M.m.v. Muziekteam Collectes: 1e Diaconie; 2e  College van...

Liturgie voor 22 oktober 2023

ELB 167, alle 5 de verzen Intochtslied   Psalm 138: 1 en 4    Stil gebed Votum en groet Zingen         ElB...

Zondagsnieuws voor 22 oktober 2023

Kerkdienst zondag 22 oktober 2023,  Paasloo:     9.30 uur Ds. H. Poot, Oosternieland Collectes: 1e Project 10 27; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang:...

Liturgie voor 15 oktober 2023

Zingen vóór de dienst: Lied 919 vs 1, 2 en 4 Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen, Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen! Ach, ons hart, is verward, leer het op uw lichte hoge...

Zondagsnieuws voor 15 oktober 2023

Kerkdienst zondag 15 oktober 2023,  Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E. Fokkema, Twello Collectes: 1e ZOA Noodhulp; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang:...

Liturgie voor 8 oktober 2023

Tijdens deze dienst mogen we Wilfred Koers bevestigen als diaken. Voorts nemen een aantal ambtsdragers afscheid te weten ouderling Lubbert Buijert en diakenen Johannes van der Veen en Femmie...

Zondagsnieuws voor 8 oktober 2023

Kerkdienst zondag 8 oktober 2023,  Paasloo:     9.30 uur Ds. E.H. Jans. afscheid / bevestiging ambtsdragers; koffiedrinken na de dienst Collectes: 1e PDC Herberg;...

Liturgie voor 1 oktober 2023

‘Voor alle volkeren!’ WELKOM – AFKONDIGINGEN LIED 117a    BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA LIED 283 GEBODEN & GEBED MUZIEKTEAM ZINGT Dona nobis Pacem BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:...

Zondagsnieuws voor 1 oktober 2023

Kerkdienst zondag 1 oktober 2023,  Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E.H. Jans. Israëlzondag, m.m.v.  ...

Zondagsnieuws 24 september 2023

Kerkdienst zondag 24 september 2023, Startdienst Oldemarkt:     9.30 uur Mw. E. Pierik uit Steenwijk. Gezamenlijk in de RK-kerk Thema: Ga mee. Collecten: Present (voor kinderen...

Liturgie voor 17 september 2023

Welkom & afkondigingen Zingen – LIED 975: 1, 2 & 3 Jezus roept hier mensen samen Stil gebed, bemoediging en groet. – Klein Gloria (LIED 195) Zingen – Dit is de dag...

Zondagsnieuws voor 17 september 2023

Kerkdienst zondag 17 september 2023 Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E.H. Jans, gezinsdienst Collectes: 1e  Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang:...