Liturgie voor 3 december 2023

Eerste Adventszondag

Viering Heilig Avondmaal

3 december 2023

Paasloo

‘Het is zover!’

De eerste kaars wordt aangestoken en het Adventsgedicht wordt gelezen

Welkom & Afkondigingen

LIED 87: 1 & 2

Bemoediging & Groet

LIED 448: 1, 3 & 7

Gebed en geboden

ADVENT: Bezoek uit de hemel…

PROJECTLIED

Lied van de kinderen bij vertrek naar de kindernevendienst:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God

op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

LEZEN: Lukas1:5-25

PREEK: ‘Het is zover!’

LIED 439: 1, 2 & 3

VIERING HA

Voor de viering zingen we de apostolische geloofsbelijdenis

Bij de viering zingen we lied 412

SLOTLIED: GEZANG 125 Liedboek der kerken

1 (samen)

O kom, o kom, Immanuël,

verlos uw volk, uw Israël,

herstel het van ellende weer,

zodat het looft uw naam, o Heer!

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

2 (vrouwen)

O kom, Gij wortel Isaï,

verlos ons van de tyrannie,

van alle goden dezer eeuw,

o Herder, sla de boze leeuw.

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

3 (samen)

O kom, o kom, Gij Oriënt,

en maak uw licht alom bekend;

verjaag de nacht van nood en dood,

wij groeten reeds uw morgenrood.

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

4 (mannen)

O kom, Gij sleutel Davids, kom

en open ons het heiligdom;

dat wij betreden uwe poort,

Jeruzalem, o vredesoord!

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

5 (samen)

O kom, die onze Heerser zijt,

in wolk en vuur en majesteit.

O Adonai die spreekt met macht,

verbreek het duister van de nacht.

Weest blij, weest blij, o Israël!

Hij is nabij, Immanuël!

   ZEGEN