Nieuwsberichten

Liturgie voor 10 september 2023

Zondag 10 september 2023 Paasloo Viering HA ‘Wij zien Jezus’ Lied 382 WOORD VAN WELKOM – AFKONDIGINGEN LIED 103: 1, 3 & 5 BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA LIED 978: 1 & 3 GEBODEN EN...

Zondagsnieuws voor 10 september 2023

Kerkdienst zondag 10 september 2023,  Paasloo:     9.30 uur Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal. Collectes: 1e  ‘t Lichtpunt ; 2e  College van...

There is more conferentie

Waarom jij er moet zijn Van donderdag 28 september tot en met zaterdag 30 september komen vele leiders en belangstellenden samen om méér te ontvangen van de Heilige Geest voor een nieuw seizoen...

Liturgie voor 3 september

Hartelijk welkom in deze doopdienst! In deze dienst worden gedoopt: FERRON REINIER JOHANNES HAKVOORT geboren op 11 april 2023 Zoon van Ferdinand & Daniëlle Hakvoort – van den Berg broertje van...

Zondagsnieuws voor 3 september 2023

Kerkdienst zondag 3 september 2023,  Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E.H. Jans. Doopdienst...

Liturgie voor 6 augustus 2023

Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Intochtslied 280: 1 t/m 5 De vreugde voert ons naar dit huis Votum en groet Zingen lied 195 Klein gloria Drempelgebed Zingen  lied 942 Ik sta voor U in...

Liturgie voor 30 juli 2023

Voor de dienst: Lied 978 Lied 704:1,2 en 3: Dank, dank nu allen God Votum en groet Klein gloria Tien Geboden in tekst en beeld (zie bijlage. Graag met orgelbegeleiding. Melodie: Jezus zegt dat Hij...

Zondagsnieuws voor 30 juli 2023

Kerkdiensten komende periode Kerkdienst zondag 30 juli 2023  Paasloo:  9.30 uur Ds. J. Zondag. Linde Collectes: 1e  Vrienden van de Hoop ; 2e  College van...

Zondagsnieuws voor 23 juli 2023

Kerkdienst zondag 23 juli 2023,  Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E. Fokkema, Twello Collectes: 1e  Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen...

Liturgie voor 16 juli 2023

Voor de dienst: LIED 904, 1 ,2 en 3 Welkom Psalm 62 vers 1 en 5 Stil gebed, Bemoediging en groet NLB 195 – Klein Gloria NLB 216 vers 1, 2 en 3 Leefregel ELB 166 vers 1, 3 en 4 Gebed Kindermoment NLB...

Zondagsnieuws voor 16 juli 2023

Kerkdienst zondag 16 juli 2023  Paasloo:  9.30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong Collectes: 1e  Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen...