Zondagsnieuws voor 31 december 2023

Zondag 31 december:           Oudejaarsdagdienst

Gezamelijke dienst in Herv.Kerk.                                           

9.30 uur: Mevr. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord                       

Collecten PGO: Diaconie en Kerk                                                 

Collecten Herv: 1e Diaconie,2e Coll van Kerkrentmeesters  Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Jelmer Trox                                                                

Zondagsschool: geen zondagsschool                                             

Kinderoppas: Monique van Dongen

31 december ’s avonds GEEN dienst!!!

Zondag 7 januari:                   Nieuwjaarsdienst                 

         Gezamenlijke dienst in PGO gemeente

9.30 uur: Ds. E.H. Jans uit Oldemarkt

Collecten PGO: Diaconie en Kerk

Koster: Alo Weemstra.

Uitdelen ZN: Jansje Koopman

Kindernevendienst: Hieke v.d.Valk

Kinderoppas: Neeke de Boer

*Er is koffiedrinken na de dienst in ‘t Achterhuus. Iedereen is daar van harte welkom!

** Deze dienst kan via Facebook en uitzendinggemist.nl worden gevolgd.

Collecte Kerstnachtdienst 24 december

Wij hebben tijdens de kerstnachtdienst een collecte gehouden voor de gemeente van ds. Naim Khoury in Bethlehem

In Bethlehem hebben de christenen het zwaar onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit. Toch zijn ds. Naim Khoury 

en zijn vrouw Elvira vastberaden om hun Arabische stadsgenoten bekend te maken met Gods trouw en Zijn komende Koninkrijk. 

De gemeente van ds. Naim Khoury is een gemeente met veel liefde voor de God van Abraham, Isaak en Jakob, voor de God van Israël. 

Juist in deze tijd van oorlog is het goed om hen te bemoedigen. De collecte heeft  € 347,10 opgebracht. 

Uit de Israëlwerkgroep

Wij hebben aan het eind van het jaar een prachtig bedrag bij elkaar gespaard en daardoor een gift van € 2.300,= over kunnen maken naar ons project: beveiliging voor de inwoners van het dorp Rechalim. 

Hartelijk dank voor uw giften. 

Het komende jaar hopen we opnieuw een mooi bedrag bij elkaar te brengen en ze weer kunnen rekenen op onze steun in gebed en gaven. Een gift kunt u overmaken op bankrek.nr.: NL21 RABO 0322 0290 07 t.n.v. Israëlwerkgroep

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, heeft vakantie van 2 t/m 7 januari. In deze periode wordt zij vervangen door Johannes en Bertha v.d. Veen (0561 451685).

Oppasdienst

Sinds september zijn we gestart met een proef om de oppasdienst weer op te starten en hebben 5 gemeenteleden hiervoor bereid gevonden. Daar zijn we erg blij mee.

We willen graag doorgaan met het aanbieden van oppas en het zou fijn zijn als er nog een aantal mensen mee willen draaien in het rooster. Dan is iedereen iets minder vaak aan de beurt om op te passen. U kunt zich aanmelden bij de scriba. scriba@hgop.nl

Verder zijn we nog op zoek naar een paar spelletjes voor de oppas. Heeft u nog wat staan en gebruikt u dit niet, dan houden wij ons aanbevolen. U kunt voor informatie of spelletjes contact opnemen met Daniëlle Hakvoort: daantje_bergje@hotmail.com of 

06-27264903, zij is het aanspreekpunt voor de kinderoppas.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. 

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Roosevelt vakantieweek
De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt gehouden van 16 maart 2024 tot en met 23 maart 2024 (week 12). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-451212) Hein Dijkstra (06-42084888) Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 15 januari 2024. 

Acties voor de Voedselbank Steenwijkerland

De gezamenlijke kerken in Oldemarkt en Ossenzijl gaan zich inzetten om voedsel in te zamelen voor de Voedselbank. Op zaterdag 20 januari staan we van 9.00 tot 17.00 uur in de Plus in Oldemarkt met boodschappenlijstjes. Het is de bedoeling dat klanten 1 of meer producten van dit lijstje kopen en deze bij ons inleveren zodat we op die manier een aantal dozen kunnen vullen.  De Voedselbank kan dan later mensen, die dit nodig hebben, weer voorzien van eten! 

Ook kunt u rond 20 januari uw Douwe Egbertspaarzegels inleveren in een bus bij de Plus of u doet ze, graag geteld, in een envelop in de brievenbus bij de PGO Hoofdstraat 27 Oldemarkt. Daar worden het hele jaar door punten verzamelt. De Voedselbank kan voor de punten weer pakken koffie krijgen bij de DE fabrikant en deze weer uitdelen in de voedselpakketten!

Tot 24 februari kunt u bij de Plus sparen voor een Boodschappenpakket! De kaart is vol bij 65 zegels. Zou het niet mooi zijn wanneer we allemaal  gaan sparen en deze zegels in de collectezak van de diaconie (of in de brievenbus van de kerken) doen zodat we daarmee samen een aantal spaarkaarten kunnen vullen die dan weer Boodschappenpakketten voor de voedselbank opleveren?         Samen kunnen we veel!

World Servants

In de zomer van 2024 hoop ik, Alike Kuit, weer op reis te gaan met World Servants. Dit jaar gaat de reis naar Nepal. Tijdens de reis begeleiden ik met andere leiders een groep van ongeveer 30 jongeren..

Waar gaan we naar toe? De Christian Community School staat in een van de rustigere stadswijken van Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. We verblijven in een van de ‘hostels’ van Light House Foundation Nepal, waar ook leerlingen van de school slapen. 

Voor wie? Het grootste deel van deze kinderen is afkomstig van de Badi gemeenschap uit andere delen van het land. Dit is de laagste kaste in het kastenstelsel in Nepal. Zij worden ook wel het stof van Nepal genoemd, of ‘de onaanraakbaren onder de onaanraakbaren’. Hen wordt vaak de toegang tot scholen geweigerd. Door hun uitzichtloze situatie lopen kinderen een groot risico om ontvoerd, verkocht, verhandeld en geprostitueerd te worden. Op deze christelijke school wordt goede kwaliteit onderwijs geboden aan iedereen, ongeacht kaste, religie, of achtergrond. We bouwen mee aan een goede school voor kinderen uit de laagste kaste in Nepal, zodat ze gerespecteerd worden in de samenleving. Wilt u dit project steunen? Dit kan op de volgende manieren: Scan de QR-code of via: geef.ws/alike Mocht u nog vragen hebben of iemand weten die ook graag op reis wil met World Servants neem dan gerust contact met mij op. (alikekuit@hotmail.com) Met vriendelijke groet, Alike Kuit