Zondagsnieuws voor 24 december 2023

Kerkdienst zondag 24 december 2023 4e advent

Oldemarkt:   9.30 uur Ds. E.H. Jans, gezamenlijk met 

                     Kinderkerstfeest; Chocolademelk (en koffie) met een traktatie na afloop in de Ontmoeting;

Collecten: 1e Het vergeten Kind; 2e College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen;

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: geen zondagsschool

Kinderoppas: Marlies Wallinga

Oldemarkt:   22.00 uur Ds. E.H. Jans, Kerstnachtdienst m.m.v. Projectkoor. “Lessons and carols”

Collecte: Voor ds. Khoury en zijn gemeente in Bethlehem.

Livestream: Hans Bult

Diaconie collecte 24 december “Het vergeten Kind” 

In ons land wonen maar liefst 100.000 kinderen in onveilige of onleefbare thuissituaties. Ze krijgen niet de liefde en aandacht die ze nodig hebben. Zo’n jeugd veroorzaakt trauma’s voor het leven. Het Vergeten Kind roept iedereen op: laat deze kinderen er niet alleen voor staan! Door ons te steunen maak jij je hard voor betere jeugdzorg. Ook zorg je ervoor dat kwetsbare kinderen weer ‘gewoon’ kind kunnen zijn. Hiermee geef je ze de kracht en het zelfvertrouwen om het dagelijks leven thuis beter aan te kunnen.

Liturgie

De vierde kaars wordt aangestoken en het Adventsgedicht gelezen.

Kaars en gedichtje: Merijn Mendel
       Vier kaarsen laten weten:

       het Licht wordt nooit gedoofd.

       God is ons niet vergeten.

       Hij doet wat hij belooft

Kerkdienst maandag 25 december 2023 1e kerstdag

Oldemarkt:   9.30 uur Ds. E.H. Jans, m.m.v. Looft den Heer

Collecten: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen;

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: geen zondagsschool

Kinderoppas: Hennie Boltjes

Liturgie 1e kerstdag

De vijfde kaars wordt aangestoken en het Adventsgedicht gelezen.

Kaars: Lauren Mendel 

Gedichtje: Naomi Oord

De grote Kaars mag schijnen: het Licht van Bethlehem!

Nu zal de nacht verdwijnen, nu krijgt de stilte stem-

de hemel laat ons horen dat God ons zeer bemint,

want Jezus is geboren voor ieder mensenkind.

Kerkdienst Zondag 31 december 2023 Oudejaarsdag, 

Oldemarkt:   9.30 uur Mw. H. Kramer – de Jong, Emmeloord, Gezamenlijk met Protestantse Gemeente in Hervormde Kerk

Collecten: 1e Diaconie; 2e College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen;

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: geen zondagsschool

Kinderoppas: Monique van Dongen

Pastoraat

Op 20 december waren de heer en mevrouw. Bakker, uit Oldemarkt, nu in hospice Lindestede, 49 jaar getrouwd. Fijn, dat dit een belangrijke dag voor hen was! Als gemeente leven we met hen mee!

Oppasdienst

Sinds september zijn we gestart met een proef om de oppasdienst weer op te starten en hebben 5 gemeenteleden hiervoor bereid gevonden. Daar zijn we erg blij mee.

We willen graag doorgaan met het aanbieden van oppas en het zou fijn zijn als er nog een aantal mensen mee willen draaien in het rooster. Dan is iedereen iets minder vaak aan de beurt om op te passen. U kunt zich aanmelden bij de scriba. scriba@hgop.nl

Verder zijn we nog op zoek naar een paar spelletjes voor de oppas. Heeft u nog wat staan en gebruikt u dit niet, dan houden wij ons aanbevolen. U kunt voor informatie of spelletjes contact opnemen met Daniëlle Hakvoort: daantje_bergje@hotmail.com of 

06-27264903, zij is het aanspreekpunt voor de kinderoppas.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuwe Kerkklanken op de website.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. 

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Donderdag 28 december: Training Leerling zijn. Om 19.30 uur in de Ontmoeting.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Roosevelt vakantieweek
De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt gehouden van 16 maart 2024 tot en met 23 maart 2024 (week 12). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-451212) Hein Dijkstra (06-42084888) Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 15 januari 2024. 

World Servants

In de zomer van 2024 hoop ik, Alike Kuit, weer op reis te gaan met World Servants. Dit jaar gaat de reis naar Nepal. Tijdens de reis begeleiden ik met andere leiders een groep van ongeveer 30 jongeren..

Waar gaan we naar toe? De Christian Community School staat in een van de rustigere stadswijken van Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. We verblijven in een van de ‘hostels’ van Light House Foundation Nepal, waar ook leerlingen van de school slapen. 

Voor wie? Het grootste deel van deze kinderen is afkomstig van de Badi gemeenschap uit andere delen van het land. Dit is de laagste kaste in het kastenstelsel in Nepal. Zij worden ook wel het stof van Nepal genoemd, of ‘de onaanraakbaren onder de onaanraakbaren’. Hen wordt vaak de toegang tot scholen geweigerd. Door hun uitzichtloze situatie lopen kinderen een groot risico om ontvoerd, verkocht, verhandeld en geprostitueerd te worden. Op deze christelijke school wordt goede kwaliteit onderwijs geboden aan iedereen, ongeacht kaste, religie, of achtergrond. We bouwen mee aan een goede school voor kinderen uit de laagste kaste in Nepal, zodat ze gerespecteerd worden in de samenleving. Wilt u dit project steunen? Dit kan op de volgende manieren: Scan de QR-code of via: geef.ws/alike Mocht u nog vragen hebben of iemand weten die ook graag op reis wil met World Servants neem dan gerust contact met mij op. (alikekuit@hotmail.com) Met vriendelijke groet, Alike Kuit

Aan alle jongens en meisjes, ouders, opa’s en oma’s.

Zondag 24 december is er een kinderkerstnachtviering in de Katholieke kerk. m.m.v. het kinderkoor de Willibrordzangertjes. Het thema van deze viering is: “Geen plaats in de herberg” Maar wij willen laten zien dat er plaats genoeg is en nodigen u allen van harte uit om samen kerstmis te komen vieren. Waar: Hoofdstraat 92 in Oldemarkt. Aanvang: 19.00 uur. Voor kinderen t/m groep 3 zal er na het kerstverhaal oppas zijn in de pastorie. Geef uw kind(eren) hier wel even voor op bij Angela Meijerink 0613051116. Wees welkom!

Wij wensen u fijne en gezegende kerstdagen toe.