Liturgie voor 31 december 2023

Liturgie 31 december 2023 (oudejaarsdienst) in Oldemarkt

Tekstgedeelte: Jesaja 12:1-6

Welkom

Psalm 105 vers 1 en 3

 • Loof God de Heer, en laat ons blijde…
 • God, die aan ons zich openbaarde…

Stil gebed, Bemoediging en groet   

NLB 195 – Ere zij de Vader en de Zoon…

NLB 713 vers 1 en 2

 • Wij moeten Gode zingen…
 • Hij schenkt de levensadem…

Geloofsbelijdenis

Psalm 89 vers 1 en 3

 • Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied…
 • Uw macht bezingen, Heer, de engelen in koor…

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 12:1-6

Lied voor de dienst: NLB 90a vers 1, 3, 4 en 6

 • O God, die droeg ons voorgeslacht…
 • Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’…
 • En duizend jaar gaan als de dag…
 • O God, die droeg ons voorgeslacht…

Verkondiging

NLB 511 vers 1, 2, 4 en 7

 • Door goede machten trouw en stil omgeven…
 • Wil nog de oude pijn ons hart vernielen…
 • Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken…
 • In goede machten liefderijk geborgen…

Gebeden

Collecte

NLB 103c vers 1, 3 en 5

 • Loof de Koning, heel mijn wezen…
 • Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons…
 • Engelen, zing ja en amen…

Zegen