Nieuwsberichten

Liturgie voor 26 februari 2023

Intochtslied: Psalm 86: 4 en 5 Stil Gebed Votum en Groet Zingen: Lied 146c: 1,3 en 7 Wetslezing Zingen: Lied 207  Gebed Kinderlied Schriftlezingen: Romeinen 11: 25-36 en Lukas 10: 25 – 37 Zingen:...

Zondagsnieuws voor 26 februari 2023

Kerkdienst zondag 26 februari 2023 Oldemarkt:  9.30 uur Ds. H. Poot, Oosternieland. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding gebouwen...

Liturgie voor 19 februari 2023

Voor de dienst zingen wij Lied 835 alle 4 verzen Mededelingen ouderling Intochtslied: Psalm 84:1,3 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer) Stilte – Bemoediging – Groet Zingen Klein Gloria Wetslezing:...

Zondagsnieuws voor 19 februari 2023

Kerkdienst zondag 19 februari 2023 Paasloo:  9.30 uur Mw. Schotanus, St. Jansklooster. Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding...

Liturgie voor 12 februari 2023

‘Prison Break’ Welkom en afkondigingen Zingen (orgel): Lied 218, Evangelische Liedbundel (Samen in de Naam van Jezus) Bemoediging en groet – Klein Gloria Geboden en gebed Zingen Lied 422...

Zondagsnieuws voor 12 februari 2023

Kerkdienst zondag 12 februari 2023  Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans Gezinsdienst Collectes: 1e  Diaconie; 2e College van kerkrentmeesters; Uitgang: Instandhouding...

Liturgie voor 5 februari 2023

‘Ik ben die ik ben’ Voor de dienst: NLB 280 WELKOM – AFKONDIGINGEN LIED 103 : 1 & 3 BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195) LIED 280: 1, 2, 3 & 5 GEBODEN & GEBED LIED:...

Zondagsnieuws voor 5 februari 2023

Kerkdienst zondag 5 februari 2023 Paasloo:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. Koffiedrinken na de dienst...

Liturgie voor 29 januari 2023 avonddienst

Welkom, bemoediging en groet Lofprijzing – Opw 167 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan Gebed Bemoediging en Aanbidding – Opw 558 Voor uw grote naam – Opw 372 U...

Liturgie voor 29 januari 2023 ochtenddienst

WOORD VAN WELKOM – AFKONDIGINGEN LIED 95: 1 & 3 BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA LIED 792 GEBODEN EN GEBED LIED Bid, waar je ook mee zit – Herman Boon...