Zondagsnieuws voor 7 januari 2024

Zondag 7 januari, nieuwjaarsdienst. Gezamenlijke dienst in PG

9.30 uur: Ds. E.H. Jans 

Collecten PG: Diaconie en Kerk

Koster:                        Alo Weemstra.

Uitdelen ZN:              Jansje Koopman

Kindernevendienst:    Hieke v.d.Valk

Tienerdienst:               Gea de Boer

Kinderoppas:              Neeke de Boer

*Er is koffiedrinken na de dienst in ‘t Achterhuus. Iedereen is daar van harte welkom!

** Deze dienst kan via Facebook en uitzendinggemist.nl worden gevolgd.

Zondag 14 januari Gezinsdienst m.m.v. Muziekteam                                                                                   

Oldemarkt: 9.30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord                       

Collecten: 1e Diaconie, 2e Coll van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Jelmer Trox                                                                

Zondagsschool: Geen zondagsschool                                             

Kinderoppas: Hennie Boltjes

Jubileum

Op zaterdag 13 januari zijn de heer en mevrouw Prins uit Oldemarkt 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en Gods zegen voor de toekomst.

Verjaardag

Op donderdag 11 januari is mw. Kramer jarig. U kunt haar een kaartje sturen op het adres: Wooldhof 7, 8302 KC in Emmeloord.

Een fijne dag gewenst en Gods zegen voor dit nieuwe levensjaar.

​***Save the date*** Save the date***

Dag broeders en zusters! 

Op 11 februari  D.V. willen we weer graag ná de ochtenddienst, een gezellig samenzijn organiseren. 

Het is weer tijd voor de (inmiddels traditiegetrouwe) lekkere winterse soepen én een leuk dol-dwaas spel. Het beloofd weer erg gezellig te worden!!

U laat dit toch zeker niet aan u voorbij gaan? Noteer het in uw agenda, plak een briefje op uw keukendeur of koelkast, dít mag u namelijk niet vergeten! Iedereen is welkom!

Dus SAVE THE DATE: 11 februari ná de ochtenddienst.  👍

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. 

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 8 januari: Vergadering Moderamen. Aanvang 19.30 uur in de Ontmoeting;

Dinsdag 9 januari: Diaconievergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 9 januari: Gemeente Groei Groep Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur bij Willie Ram.

Woensdag 10 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 8 januari: Bijbellezing Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag 9 januari:   Catechisatie jeugd 12-16 jaar. Van 18.45-19.30 uur in de Ontmoeting.

Bijbellezing Landerijen

Op maandag 8 januari om 19.00 uur bent u allen weer van harte welkom bij de Bijbellezing in de Landerijen.

Roosevelt vakantieweek
De Roosevelt vakantieweek in het Nieuw Hydepark te Doorn wordt gehouden van 16 maart 2024 tot en met 23 maart 2024 (week 12). Deze vakantieweek is bedoeld voor alleenstaanden. Het Nieuw Hydepark staat op het schitterende landgoed Hydepark. Het vakantiecentrum is rolstoelvriendelijk en beschikt over alle benodigde aangepaste faciliteiten. In het Nieuw Hydepark staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht voorop. Er is ook altijd een predikant of geestelijk verzorger aanwezig. Heeft u belangstelling of vragen dan kunt u contact opnemen met: Femmie Minnema (0561-451212) Hein Dijkstra (06-42084888) Opgave voor deze vakantieweek; uiterlijk voor 15 januari 2024. 

Acties voor de Voedselbank Steenwijkerland

INZAMELINGSACTIE voor de VOEDSELBANK - Protestantse Gemeente SteenwijkDe gezamenlijke kerken in Oldemarkt en Ossenzijl gaan zich inzetten om voedsel in te zamelen voor de Voedselbank. Op zaterdag 20 januari staan we van 9.00 tot 17.00 uur in de Plus in Oldemarkt met boodschappenlijstjes. Het is de bedoeling dat klanten 1 of meer producten van dit lijstje kopen en deze bij ons inleveren zodat we op die manier een aantal dozen kunnen vullen.  De Voedselbank kan dan later mensen, die dit nodig hebben, weer voorzien van eten! 

Zegels en punten sparen - DierenbemiddelingeuropaOok kunt u rond 20 januari uw Douwe Egbertspaarzegels inleveren in een bus bij de Plus of u doet ze, graag geteld, in een envelop in de brievenbus bij de PGO Hoofdstraat 27 Oldemarkt. Daar worden het hele jaar Acties | PLUSdoor punten verzamelt. De Voedselbank kan voor de punten weer pakken koffie krijgen bij de DE fabrikant en deze weer uitdelen in de voedselpakketten!

Tot 24 februari kunt u bij de Plus sparen voor een Boodschappenpakket! De kaart is vol bij 65 zegels. Zou het niet mooi zijn wanneer we allemaal  gaan sparen en deze zegels in de collectezak van de diaconie (of in de brievenbus van de kerken) doen zodat we daarmee samen een aantal spaarkaarten kunnen vullen die dan weer Boodschappenpakketten voor de voedselbank opleveren?         Samen kunnen we veel!

World Servants

Afbeelding met patroon, Graphics, plein, pixel

Automatisch gegenereerde beschrijvingIn de zomer van 2024 hoop ik, Alike Kuit, weer op reis te gaan met World Servants. Dit jaar gaat de reis naar Nepal. Tijdens de reis begeleiden ik met andere leiders een groep van ongeveer 30 jongeren..

Waar gaan we naar toe? De Christian Community School staat in een van de rustigere stadswijken van Kathmandu, de hoofdstad van Nepal. We verblijven in een van de ‘hostels’ van Light House Foundation Nepal, waar ook leerlingen van de school slapen. 

Voor wie? Het grootste deel van deze kinderen is afkomstig van de Badi gemeenschap uit andere delen van het land. Dit is de laagste kaste in het kastenstelsel in Nepal. Zij worden ook wel het stof van Nepal genoemd, of ‘de onaanraakbaren onder de onaanraakbaren’. Hen wordt vaak de toegang tot scholen geweigerd. Door hun uitzichtloze situatie lopen kinderen een groot risico om ontvoerd, verkocht, verhandeld en geprostitueerd te worden. Op deze christelijke school wordt goede kwaliteit onderwijs geboden aan iedereen, ongeacht kaste, religie, of achtergrond. We bouwen mee aan een goede school voor kinderen uit de laagste kaste in Nepal, zodat ze gerespecteerd worden in de samenleving. Wilt u dit project steunen? Dit kan op de volgende manieren: Scan de QR-code of via: geef.ws/alike Mocht u nog vragen hebben of iemand weten die ook graag op reis wil met World Servants neem dan gerust contact met mij op. (alikekuit@hotmail.com) Met vriendelijke groet, Alike Kuit

Wij wensen u en jou

Veel heil en zegen

Veul ‘eil en zeeg’n        in ’t ni’je jaor

Folle  lok en seine

Vuul  haail en zegen