Liturgie voor 4 februari 2024

Lied 841: 1, 3, en 4

Intochtslied± Psalm 92: 1,2 en 7

Stil Gebed

Votum en Groet

Zingen: Lied 314

Wetslezing

Zingen: Lied 25a

Gebed

Schriftlezing: Jakobus 3:13 – 18, 4: 1-8

Zingen: Lied 317

Verkondiging

Zingen: Psalm 103: 1 en 9

Dankgebed en voorbeden

Dienst der offeranden

Zingen: lied 413

Zegen