Liturgie Jeugddienst 11 februari 2024

Niemand zoals U – niemand zoals jij

Rustige clips

Welkom, bemoediging en groet

Lofprijzing:

  • Breng ons samen (Sela)
  • Opwekking 539 Kom, nu is de tijd
  • Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote Naam
  •  

Gebed

Zingen: Opwekking 815 Vul dit huis met uw glorie

Thema: Niemand zoals U!

A.d.h. van Jesaja 40: 18-26

Zingen: There is none like You

Thema: Niemand zoals jij!

A.d.h. van Psalm 139:13-16

Zingen: Opwekking 488 Heer ik kom tot U

Dankgebed en voorbede

Collecte – de band zingt Nobody Cept You

Zingen: Opwekking 764 Zegekroon

Zegen

Lied na de zegen: Opwekking 832 Jezus overwinnaar

N.B.: Teksten lezingen uit ‘Bijbel in Gewone Taal’

(Zie tweede pagina)

Tekst None like You (Aron Shust):

The One who calms the raging storm

The One who walks upon the sea

Earth and Heaven are Your own

Yet You’re watching over me

How majestic is Your Name

There is none like You

There is none like You

Together we proclaim

The power of Your Name

‘Cause there is none like You

Who can stand before Your throne

Your kingdom will forever reign (forever reign)

We will sing a song of praise

To the Ancient of Days

‘Cause there is none like You

There is none like You

Together we proclaim

The power of Your Name

‘Cause there is none like You

There is none like You

(Ein Komocha Adonai)

‘Cause there is none like You

(Ein Komocha Adonai)

Together we proclaim

The power of Your Name

‘Cause there is none like You

(There is none like You