Zondagsnieuws voor 21 januari 2024

Zondag 21 januari                                                                                  

Paasloo: 9.30 uur Ds. E.H. Jans, viering Heilig Avondmaal                       

Collecten: 1e Roosevelt vakantieweek, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Remco Trox                                                                

Zondagsschool: Dave Prins en Linde de Graaf                                             

Kinderoppas: Marlies Wallinga

Collecte Rooseveltvakantieweek

Al heel wat jaren kunnen alleenstaande ouderen naar het Roosevelthuis in Doorn om een week vakantie te hebben. 

Deelnemers worden hier een week lang in de watten gelegd met gastvrijheid en persoonlijke aandacht van de vele vrijwilligers. Een onvergetelijke ervaring! Dit jaar staat de vakantieweek voor alleenstaanden uit onze gemeente gepland van 16 maart tot en met 23 maart. De diaconiecollecte van vandaag is voor het werk van het Roosevelthuis bestemd. Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 28 januari                                                                                  

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans                      

Collecten: 1e Roosevelt vakantieweek, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Annie Prins                                             

Kinderoppas: Daniëlle Hakvoort

​ Pastoraat

De heer en mevr. Bakker uit Oldemarkt zijn vrijdag 19 januari weer thuisgekomen uit het hospice Lindestede te Wolvega.

Inmiddels loopt de heer Bakker weer achter de rollator, dus dat is fantastisch goed nieuws. Wel wordt hij verzorgd door de nodige thuiszorg! Welkom thuis en sterkte!

***Save the date*** Save the date***

Dag broeders en zusters! Op 11 februari  D.V. willen we weer graag ná de ochtend (jeugd)dienst in Oldemarkt, die om 10:30u begint, een gezellig samenzijn organiseren. We zullen dit doen in de Ontmoeting. Het is weer tijd voor de (inmiddels traditiegetrouwe) lekkere winterse soepen én een leuk dol-dwaas spel. Het beloofd erg gezellig en hilarisch te worden!! U laat dit toch zeker niet aan u voorbij gaan? Noteer het in uw agenda, plak een briefje op uw keukendeur of koelkast, dít mag u namelijk niet vergeten! Iedereen is welkom! Opgeven is voor deze activiteit wel nodig. U kunt zich tot en met 5 februari opgeven via de mail: mcmarian@live.nl óf lever het briefje in bij Bakkerij Boogaard. Deelname is zoals altijd gratis, er zal een tonnetje staan voor een vrijwillige bijdrage. Dus SAVE THE DATE: 11 februari ná de ochtenddienst. Onderaan het nieuws vind u een opgave strookje.

​***Save the date*** Save the date***

Kerkbalans 2024

De actie kerkbalans loopt van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari 2024. Onze vrijwilligers komen deze weken weer bij u langs. Uw bijdrage is belangrijk voor het werk van onze plaatselijke kerk. Dankzij uw bijdrage kunnen we samen bouwen aan onze kerk van morgen. U doet toch ook mee?

College van Kerkrentmeesters

Uitnodiging voor wijkcontact werk-avond.

Op woensdag 31 januari a.s. om 19.30 uur willen we weer een wijkcontact werk-avond organiseren! Willen jullie alvast deze datum en dit tijdstip noteren? Een uitnodiging volgt nog! We zien jullie graag op die avond!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. 

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 22 januari: Vergadering Kerkenraad in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 23 januari: Studie Hebreeënbrief in de Pastorie Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 23 januari: GGG Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur bij Willy Ram, Lageweg 16 Ossenzijl.

Woensdag 24 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 25 januari: Basistraining in discipelschap in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Maandag 29 januari: Inleveren copy Kerkklanken vóór 18.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 22 januari: Bijbellezingen in de Landerijen, aanvang 19.00 uur.

Vrijdag 26 januari:     Clubavond jeugd 12-16 jaar. Van 19.30 uur in de Ontmoeting.

Bijbellezing Landerijen

Op maandag 22 januari om 19.00 uur bent u allen weer van harte welkom bij de Bijbellezing in de Landerijen. 

Boodschappenpakket bij de Plus voor de voedselbank

Tot 24 februari kunt u bij de Plus sparen voor een Boodschappenpakket! De kaart is vol bij 65 zegels. Zou het niet mooi zijn wanneer we allemaal  gaan sparen en deze zegels in de collectezak van de diaconie (of in de brievenbus van de kerken) doen zodat we daarmee samen een aantal spaarkaarten kunnen vullen die dan weer Boodschappenpakketten voor de voedselbank opleveren? Samen kunnen we veel!

Week van Gebed voor de Eenheid van Christenen 

Het materiaal voor de week van Gebed is voorbereid door een oecumenisch team van Kerken uit het West-Afrikaanse land Burkina Faso. Het thema luidt: “Heb God lief en de naaste als jezelf”. Het is ontleend aan de parabel van de barmhartige Samaritaan waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben {Lucas 10 vers 25-27]. Liefde is de DNA van het christelijk geloof. God is liefde en de liefde van Christus heeft ons één gemaakt. 

In de passage die gekozen is voor de Week van Gebed, bevestigt Jezus de traditionele Joodse leer uit Deuteronomium 6 vers 5: “Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht”, en met die van Leviticus 19 vers 18: “Heb je naaste lief als jezelf”. In zeven bijeenkomsten In alle kerken in Oldemarkt ,Paasloo en Ossenzijl komen wij eind januari  rond dit thema bij elkaar. 

Wij hopen  dat veel mensen geïnteresseerd zijn en één of meerdere bijeenkomsten willen bijwonen. Zondag 21 januari 2024 begint het ‘s morgens in de eigen Kerk met aandacht voor het thema van de Week van Gebed.

Het gaat om de volgende avonden:

Maandag 22 januari               Ossenzijl         Vrije Zendings Gemeente.

Dinsdag 23 januari                 Oldemarkt      Hervormde Kerk.

Woensdag 24 januari             Oldemarkt      Protestantse Gemeente.

Donderdag 25 januari            Oldemarkt      Rooms Katholieke Kerk

Vrijdag 26 januari                  Paasloo           Hervormde Kerk.

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. Op zaterdag is er geen dienst. Zondag 28 januari is de afsluitende viering weer in de eigen Kerk. Wij hopen dat wij mooie en gezegende diensten met elkaar mogen hebben. Van harte welkom. De voorbereidingscommissie.

Holocaustherdenking 2024

Op 26 januari organiseert Christenen voor Israël een holocaustherdenking in de Fontein in Nijkerk. Op 27 januari 1945 werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. Daarom is deze dag door de Verenigde Naties uitgeroepen tot internationale herdenkingsdag van de Holocaust. Christenen voor Israël houdt een herdenking op 26 januari om 13.00 uur in De Fontein, Ds. Kuyperstraat 2, 3863 CA Nijkerk. Tijdens deze herdenking zullen Patrick Desbois en Deborah Maarssen spreken. Beiden brengen zij een eigen invalshoek in over de Holocaust en de huidige situatie in Israël. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door een ensemble van het Hineni Symfonie Orkest. Verdere sprekers zijn voorzitter ds. Frank Heikoop en Frank van Oordt, directeur van Christenen voor Israël. Vooraf en na de bijeenkomst bent u van harte uitgenodigd in het Israëlcentrum. Toegang is gratis, vooraf aanmelden verplicht. https://www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten/holocaustherdenking