Zondagsnieuws voor 14 januari 2024

Zondag 14 januari Gezinsdienst m.m.v. Muziekteam                                                                                   

Oldemarkt: 9.30 uur Mevr. H. Kramer-de Jong uit Emmeloord                       

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Jelmer Trox                                                                

Zondagsschool: Geen zondagsschool                                             

Kinderoppas: Hennie Boltjes

Zondag 21 januari                                                                                  

Paasloo: 9.30 uur Ds. E.H. Jans, viering Heilig Avondmaal                       

Collecten: 1e Roosevelt vakantieweek, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Remco Trox                                                                

Zondagsschool: Dave Prins en Linde de Graaf                                             

Kinderoppas: Marlies Wallinga

​***Save the date*** Save the date***

Dag broeders en zusters! Op 11 februari  D.V. willen we weer graag ná de ochtend (jeugd)dienst in Oldemarkt, die om 10:30u begint, een gezellig samenzijn organiseren. We zullen dit doen in de Ontmoeting. Het is weer tijd voor de (inmiddels traditiegetrouwe) lekkere winterse soepen én een leuk dol-dwaas spel. Het beloofd erg gezellig en hilarisch te worden!! U laat dit toch zeker niet aan u voorbij gaan? Noteer het in uw agenda, plak een briefje op uw keukendeur of koelkast, dít mag u namelijk niet vergeten! Iedereen is welkom! Opgeven is voor deze activiteit wel nodig. U kunt zich tot en met 5 februari opgeven via de mail: mcmarian@live.nl óf lever het briefje in bij Bakkerij Boogaard. Deelname is zoals altijd gratis, er zal een tonnetje staan voor een vrijwillige bijdrage. Dus SAVE THE DATE: 11 februari ná de ochtenddienst. Onderaan het nieuws vind u een opgave strookje.

​***Save the date*** Save the date***

Kerkbalans 2024

De actie kerkbalans loopt van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari 2024. Onze vrijwilligers komen deze weken weer bij u langs. Uw bijdrage is belangrijk voor het werk van onze plaatselijke kerk. Dankzij uw bijdrage kunnen we samen bouwen aan onze kerk van morgen. U doet toch ook mee?

College van Kerkrentmeesters

Uitnodiging voor wijkcontact werk-avond.

Op woensdag 31 januari a.s. om 19.30 uur willen we weer een wijkcontact werk-avond organiseren! Willen jullie alvast deze datum en dit tijdstip noteren?

Een uitnodiging volgt nog! We zien jullie graag op die avond!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. 

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 15 januari: Vergadering Kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 17 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 18 januari: Basistraining in discipelschap in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Donderdag 18 januari: Jonge ouders gespreksgroep bij Germieke Verra. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 16 januari:    Catechisatie jeugd 12-16 jaar. Van 18.45-19.30 uur in de Ontmoeting.

Dinsdag 16 januari:    Viering Heilig Avondmaal Landerijen. Aanvang 15.30 uur

Heilig Avondmaal in de Landerijen

Op dinsdag 16 januari is er weer een viering van het Heilig Avondmaal in de Landerijen. Voorganger is ds. Jans. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. Aanvang is 15.30 uur. U bent alleen van harte welkom.

Acties voor de Voedselbank Steenwijkerland

De gezamenlijke kerken in Oldemarkt en Ossenzijl gaan zich inzetten om voedsel in te zamelen voor de Voedselbank. Op zaterdag 20 januari staan we van 9.00 tot 17.00 uur in de Plus in Oldemarkt met boodschappenlijstjes. Het is de bedoeling dat klanten 1 of meer producten van dit lijstje kopen en deze bij ons inleveren zodat we op die manier een aantal dozen kunnen vullen.  De Voedselbank kan dan later mensen, die dit nodig hebben, weer voorzien van eten! 

Ook kunt u rond 20 januari uw Douwe Egbertspaarzegels inleveren in een bus bij de Plus of u doet ze, graag geteld, in een envelop in de brievenbus bij de PGO Hoofdstraat 27 Oldemarkt. Daar worden het hele jaar door punten verzamelt. De Voedselbank kan voor de punten weer pakken koffie krijgen bij de DE fabrikant en deze weer uitdelen in de voedselpakketten!

Tot 24 februari kunt u bij de Plus sparen voor een Boodschappenpakket! De kaart is vol bij 65 zegels. Zou het niet mooi zijn wanneer we allemaal  gaan sparen en deze zegels in de collectezak van de diaconie (of in de brievenbus van de kerken) doen zodat we daarmee samen een aantal spaarkaarten kunnen vullen die dan weer Boodschappenpakketten voor de voedselbank opleveren? Samen kunnen we veel!