Liturgie voor 21 januari 2024

Liederen en lezingen

Zondag 21 januari 2024

Paasloo

Viering HA

(Start Week van Gebed)

‘De liefde van God’

WOORD VAN WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 207: 1 & 2

BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA

LIED 65: 1, 2 & 5

GEBODEN EN GEBED

LIED: Simson, Simson

DE KINDEREN GAAN NAAR HUN EIGEN RUIMTE – WIJ ZINGEN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

SCHRIFTLEZING: Matteüs 3:1-17

PREEK: ‘De liefde van God’

LIED 517

VIERING HA

INZETTINGSWOORDEN

LIED 340b (Geloofsbelijdenis)

ZINGEN TIJDENS DE VIERING: Lied 575: 1, 4 & 6

DANKGEBED – VOORBEDE – ONZE VADER

LIED 704

ZEGEN, beantwoord met lied 514:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer

Amen, God, uw Naam ter eer!