Liturgie voor 28 januari 2024

Zondag 28 januari 2024

Oldemarkt

‘Nooit meer!’

Holocaustherdenkingszondag

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 24: 1, 2 & 5   

BEMOEDIGING EN GROET, KLEIN GLORIA

LIED 792

GEBODEN & GEBED

LIED 8b

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZING: Psalm 64

LIED 75:1 & 2

LEZING: Zacharia 2:5-9

PREEK ‘Nooit meer!’

LIED 519

DANKGEBED & VOORBEDE

COLLECTE Tijdens collecte ‘Vrede voor Jeruzalem’

LIED 194, Evangelische Liedbundel

Er is een stad voor vriend en vreemde

diep in het bloemendal,

er is een mens die roept om vrede,

die mens roept overal:

Refrein:

Jeroesjalaim, stad van God,

wees voor de mensen een veilig huis.

Jeroesjalaim, stad van vrede,

breng ons weer thuis.

Er is een huis om in te wonen

voorbij het dodendal,

er is een vader met zijn zonen,’’

zij roepen overal:

(Refrein)

Er is een tafel om te eten

voorbij het niemandsland.

Er is een volk dat wordt vergeten,

dat volk roept overal

(Refrein)

Er is een wereld zonder grenzen,

zo groot als het heelal.

Er is een hemel voor de mensen,

dat hoor je overal:

(Refrein)

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer