Zondagsnieuws voor 28 januari 2024

Zondag 28 januari

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans                      

Collecten: 1e Israël werkgroep, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Annie Prins                                             

Kinderoppas: Daniëlle Hakvoort

Zondag 4 februari

Paasloo: 9.30 uur Ds. H. Poot, Oosternieland                      

Collecten: 1e Project 1027, Centraal Azië, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Daniël Oord                                            

Kinderoppas: Regien Mendel

***Save the date*** Save the date***

Dag broeders en zusters! Op 11 februari  D.V. willen we weer graag ná de ochtend (jeugd)dienst in Oldemarkt, die om 10:30u begint, een gezellig samenzijn organiseren. We zullen dit doen in de Ontmoeting. Het is weer tijd voor de (inmiddels traditiegetrouwe) lekkere winterse soepen én een leuk dol-dwaas spel. Het beloofd erg gezellig en hilarisch te worden!! U laat dit toch zeker niet aan u voorbij gaan? Noteer het in uw agenda, plak een briefje op uw keukendeur of koelkast, dít mag u namelijk niet vergeten! Iedereen is welkom! Opgeven is voor deze activiteit wel nodig. U kunt zich tot en met 5 februari opgeven via de mail: mcmarian@live.nl óf lever het briefje in bij Bakkerij Boogaard.

Deelname is zoals altijd gratis, er zal een tonnetje staan voor een vrijwillige bijdrage. Dus SAVE THE DATE: 11 februari ná de ochtenddienst. Onderaan het nieuws vind u een opgave strookje.

​***Save the date*** Save the date***

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. 

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 29 januari: Inleveren copy Kerkklanken vóór 18.00 uur.

Dinsdag 30 januari: Studie Hebreeënbrief in de Pastorie Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 31 januari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Woensdag 31 januari: Wijkcontact werk-avond. Aanvang 19.30 uur in de Ontmoeting.

Donderdag 1 februari: Basistraining in discipelschap in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 30 januari:    Catechese jeugd 12-16 jaar. Vanaf 18.45 uur in de Ontmoeting.

Boodschappenpakket bij de Plus voor de voedselbank

Tot 24 februari kunt u bij de Plus sparen voor een Boodschappenpakket! De kaart is vol bij 65 zegels. Zou het niet mooi zijn wanneer we allemaal  gaan sparen en deze zegels in de collectezak van de diaconie (of in de brievenbus van de kerken) doen zodat we daarmee samen een aantal spaarkaarten kunnen vullen die dan weer Boodschappenpakketten voor de voedselbank opleveren? Samen kunnen we veel!

Paasgroetenactie 2024

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Ook onze kerken doen mee! Voor gedetineerden is het bemoedigend wanneer ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ze realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven. Op 4 februari a.s. gaan we tijdens het koffiedrinken na de dienst bemoedigende teksten schrijven op de kaarten. Voorbeeldteksten liggen dan klaar op de tafels. Er liggen, zoals u gewend bent, dubbele kaarten. Eén voor de gedetineerde zelf en één die de gedetineerde zelf kan versturen. Wilt u misschien een postzegel meenemen om de kaart te frankeren? Informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Alvast bedankt, ook namens de ontvangers. De diaconie

voedselbank 2Actie voor de Voedselbank

Zaterdag 20 januari stonden we met vrijwilligers van de Vrije Zendingsgemeente, de Rooms Katholieke kerk, de Hervormde Gemeente Oldemarkt Paasloo en de Protestante Gemeente Oldemarkt in de Plus om voedsel in te zamelen voor de Voedselbank Steenwijkerland. 

We konden 34 kratten tot de rand toe vullen! Fantastisch!

Verder werden er ruim 40.000 Douwe Egbertspunten ingeleverd waarvoor de voedselbank koffie kan kopen. Daarnaast kwamen er nog heel veel zegels voor boodschappenpakketten binnen zodat er nu al 12 dozen staan te wachten! De komende weken, tot zolang de actie bij de Plus loopt, kunt u de zegels bij de kerken inleveren! Wij hopen nog een aantal dozen bij elkaar te sparen en gaan die dan in 1 keer afleveren! 

Iedereen die zich hiervoor heeft ingezet en iedereen die producten kocht en inleverde:  Hartelijk dank!

U kunt het hele jaar door DE punten inleveren bij de PGO Hoofdstaat 27 Oldemarkt!