Zondagsnieuws voor 4 februari 2024

Zondag 4 februari

Paasloo: 9.30 uur Ds. H. Poot, Oosternieland                      

Collecten: 1e Project 1027, Centraal Azië, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Daniël Oord                                            

Kinderoppas: Regien Mendel

Collecte Project 10 27

Medische hulp voor kwetsbarenIn Centraal-Azië hebben kwetsbare mensen in de samenleving vaak geen toegang tot goede gezondheidszorg terwijl zij allerlei gezondheidsproblemen hebben. Een groep christelijke artsen wil deze mensen helpen door trainingen en voorlichting over gezondheid en het voorkomen van ziektes. Daarnaast bieden zij gratis medisch onderzoek en behandelingen. Van harte bij u aanbevolen.

Zondag 11 februari

Oldemarkt: 10.30 uur Ds. E.H. Jans. Jeugddienst.

                    M.m.v. Driestwegband uit Nunspeet

                    Thema ‘Niemand zoals U – niemand zoals jij!’

                    Na afloop van de dienst is er de gemeentedag.

Collecten: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Geen zondagsschool                                            

Kinderoppas: Daniëlle Hakvoort

Ossenzijl: 10.00 uur Voorganger VZG. 

                  Gezamenlijk met VZG in gebouw Rehoboth

Collecten: bestemd voor VZG,

Oldemarkt: 19.00 uur Ds. E.H. Jans, m.m.v. muziekteam.

                     Dienst van genezing en bemoediging.

Een kaartje sturen …..

Er zijn diverse gemeenteleden, die al korte of langere tijd in Zorgcentra in de omgeving wonen. Wat zou het mooi zijn om deze gemeenteleden een kaartje te sturen, zodat wij hen niet vergeten?

In Zorgcentrum Lindestede, Steenwijkerweg 49, 8471 KZ Wolvega:

–          mevr. M. Korpershoek, afdeling ’t Hekkien, kamer 8228

–          de heer J. Slagter, afdeling de Stoeke, kamer 8403

–          de heer W. Jonkers, afdeling de Stoeke, kamer 8434

Allen wonen zij op bovenstaand adres van Zorgcentrum Lindestede te Wolvega.

De heer T. Thomas woont in appartement 201 van Zorgcentrum Sickenga-oord, Sickengaoord 1, 8471 BS Wolvega

In Zorgcentrum Nijenstede, Joh. Bogermanstraat 1,  8331  GZ  Steenwijk:

–          mevr. K. Krikke-Koning, afdeling Buitenom, kamer 210

–          mevr. G. Nijmeijer, afdeling Rondeel, kamer 318

Alle twee wonen  zij  in Zorgcentrum Nijenstede te Steenwijk, zie adres boven!

***Save the date*** Save the date***

Dag broeders en zusters! Op 11 februari  D.V. willen we weer graag ná de ochtend (jeugd)dienst in Oldemarkt, die om 10:30u begint, een gezellig samenzijn organiseren. We zullen dit doen in de Ontmoeting. Het is weer tijd voor de (inmiddels traditiegetrouwe) lekkere winterse soepen én een leuk dol-dwaas spel. Het beloofd erg gezellig en hilarisch te worden!! U laat dit toch zeker niet aan u voorbij gaan? Noteer het in uw agenda, plak een briefje op uw keukendeur of koelkast, dít mag u namelijk niet vergeten! Iedereen is welkom! Opgeven is voor deze activiteit wel nodig. U kunt zich tot en met 5 februari opgeven via de mail: mcmarian@live.nl óf lever het briefje in bij Bakkerij Boogaard. 

Deelname is zoals altijd gratis, er zal een tonnetje staan voor een vrijwillige bijdrage. Dus SAVE THE DATE: 11 februari ná de ochtenddienst. Onderaan het nieuws vind u een opgave strookje.

​***Save the date*** Save the date***

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. 

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 5 februari: GGG ouderen bij Grietje Visser, Zwartenhofslaan 27. We bespreken Psalm 2: “Laten we ons intimideren door de machten van deze wereld?” Aanvang 9.30 uur. U bent van harte welkom!

Dinsdag 6 februari: GGG Ossenzijl bij Willy Ram, Lageweg 16 Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 7 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 8 februari: Basistraining in discipelschap in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 5 februari:   Bijbellezing in de Landerijen. Vanaf 19.00 uur.

Dinsdag 6 februari:                Catechese jeugd 12-16 jaar. Vanaf 18.45 uur in de Ontmoeting.

Boodschappenpakket bij de Plus voor de voedselbank

Tot 24 februari kunt u bij de Plus sparen voor een Boodschappenpakket! De kaart is vol bij 65 zegels. Zou het niet mooi zijn wanneer we allemaal  gaan sparen en deze zegels in de collectezak van de diaconie (of in de brievenbus van de kerken) doen zodat we daarmee samen een aantal spaarkaarten kunnen vullen die dan weer Boodschappenpakketten voor de voedselbank opleveren? Samen kunnen we veel!

Paasgroetenactie 2024

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. Ook onze kerken doen mee! Voor gedetineerden is het bemoedigend wanneer ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ze realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven. Op 4 februari a.s. gaan we tijdens het koffiedrinken na de dienst bemoedigende teksten schrijven op de kaarten. Voorbeeldteksten liggen dan klaar op de tafels. Er liggen, zoals u gewend bent, dubbele kaarten. Eén voor de gedetineerde zelf en één die de gedetineerde zelf kan versturen. Wilt u misschien een postzegel meenemen om de kaart te frankeren? Informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Alvast bedankt, ook namens de ontvangers. De diaconie

Opbrengst collecte van Week van gebed

De opbrengst van de collecte tijdens de week van gebed is een mooi bedrag geworden van €255,00. We willen graag iedereen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Het gaat naar Alike Kuit die deze zomer met World Servants naar Nepal gaat. Daar gaat zij met anderen in Kathmandu hulp bieden aan de Community Christians School. Het grootste deel van deze kinderen is afkomstig van de Badi gemeenschap uit andere delen van het land. De toegang tot school wordt vaak geweigerd, ze behoren tot laagste kaste. We wensen Alike en andere deelnemers daar een vruchtbare gezegende tijd toe.

Bijbellezing Landerijen

Op maandagavond 5 februari is weer de Bijbellezing in de Landerijen. De aanvang is 19.00 uur en u bent allen hier van harte welkom.