Zondagsnieuws voor 11 februari 2024

Zondag 11 februari

Oldemarkt: 10.30 uur Ds. E.H. Jans. Jeugddienst.

                    M.m.v. Driestwegband uit Nunspeet

                    Thema ‘Niemand zoals U – niemand zoals jij!’

                    Na afloop van de dienst is er de gemeentedag.

Collecten: 1e Compassion, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Geen zondagsschool                                           

Kinderoppas: Daniëlle Hakvoort

Ossenzijl: 10.00 uur Dhr. D. Wolbers.

                  Gezamenlijk met VZG in gebouw Rehoboth

Collecten: bestemd voor VZG,

Oldemarkt: 19.00 uur Ds. E.H. Jans, m.m.v. muziekteam.

                     Dienst van genezing en bemoediging.

Zondag 18 februari

Paasloo: 9.30 uur Mw. H. Kramer – de Jong, Emmeloord.

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Annie Prins                                           

Kinderoppas: Monique van Dongen

Een kaartje sturen …..

Er zijn diverse gemeenteleden, die al korte of langere tijd in Zorgcentra in de omgeving wonen. Wat zou het mooi zijn om deze gemeenteleden een kaartje te sturen, zodat wij hen niet vergeten?

In Zorgcentrum Lindestede, Steenwijkerweg 49, 8471 KZ Wolvega:

  • mevr. M. Korpershoek, afdeling ’t Hekkien, kamer 8228
  • de heer J. Slagter, afdeling de Stoeke, kamer 8403
  • de heer W. Jonkers, afdeling de Stoeke, kamer 8434

Allen wonen zij op bovenstaand adres van Zorgcentrum Lindestede te Wolvega.

De heer T. Thomas woont in appartement 201 van Zorgcentrum Sickenga-oord, Sickengaoord 1, 8471 BS Wolvega

In Zorgcentrum Nijenstede, Joh. Bogermanstraat 1,  8331  GZ  Steenwijk:

  • mevr. K. Krikke-Koning, afdeling Buitenom, kamer 210
  • mevr. G. Nijmeijer, afdeling Rondeel, kamer 318

Alle twee wonen  zij  in Zorgcentrum Nijenstede te Steenwijk, zie adres boven!

Jubileum

Op zaterdag 17 februari zijn de heer en mevrouw Beugelink-van der Hogen uit Ossenzijl 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en Gods zegen in de toekomst.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuwe Kerkklanken op de website.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 12 februari: Vergadering Kerkrentmeesters. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoeting;

Woensdag 14 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 15 februari: Basistraining in discipelschap in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 13 februari:              Catechese jeugd 12-16 jaar. Vanaf 18.45 uur in de Ontmoeting.

Boodschappenpakket bij de Plus voor de voedselbank

Tot 24 februari kunt u bij de Plus sparen voor een Boodschappenpakket! De kaart is vol bij 65 zegels. Zou het niet mooi zijn wanneer we allemaal  gaan sparen en deze zegels in de collectezak van de diaconie (of in de brievenbus van de kerken) doen zodat we daarmee samen een aantal spaarkaarten kunnen vullen die dan weer Boodschappenpakketten voor de voedselbank opleveren? Samen kunnen we veel!