Liturgie voor 14 januari 2024

Gezinsdienst Zondag 14 januari 2024  –  09.30 uur Oldemarkt

Welkom & afkondigingen

Zingen

– OPW 573 We zijn hier bij elkaar

Stil gebed, bemoediging en groet

– NLB 195 Ere zij de Vader en de Zoon

Zingen

– OPW 767 Familie

Gebed

Lezing Rechters 6: 14-16, 36-40 en 7: 16-22

Spel 1 tegen 100

Zingen

clipje: Gideon dappere held ( https://youtu.be/4qzy7V9ffb4?si=QDlI7msOmnB0ZVR-)

Verkondiging

Zingen

– OPW 798 Houd vol

Dankgebed & voorbede

– afsluiten met zingen NLB 1006 Onze Vader

Zingen slotlied (tijdens voorspel collecte)

– ELB 270 Ga nu heen in vrede

Zegen

– NLB 415:3