Zondagsnieuws voor 25 februari 2024

Zondag 25 februari

Oldemarkt: 9.30 uur Mw. H. Kramer – de Jong, Emmeloord.

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Dave Prins / Linde de Graaf                                           

Kinderoppas: Marlies Wallinga

Zondag 3 maart

Paasloo: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. Ook tienerdienst             

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Daniël Oord                                           

Kinderoppas: Hennie Boltjes

Wijziging emailadres voor het Zondagsnieuws

In de nieuwste Kerkklanken heeft u het een en ander kunnen lezen over het AVG-privacy statement en de afspraken die HGOP hierover heeft gemaakt.

Vanwege de regels van het AVG  heeft het Zondagsnieuws nu ook een ‘eigen’ emailadres gekregen. Heeft u een berichtje of informatie wat u op het Zondagsnieuws geplaatst wil hebben dan kunt u dat sturen naar Zondagsnieuws@hgop.nl.

Beeldmateriaal gezocht

Bent u in het bezit foto’s of video’s van bijvoorbeeld de gemeentedag, marktpleindiensten of andere activiteiten binnen onze gemeente? Ik ben opzoek naar beeldmateriaal voor onze website en zou het heel erg waarderen als u dit met mij zou willen delen. Bij voorkeur ben ik opzoek naar beelden uit 2022, 2023 of 2024. U kunt de foto’s en/of video’s delen via Whatsapp: 0613409414 of via de mail (liefst via WeTransfer): aron.bouwer@hgop.nl. Alvast heel erg bedankt!

Met vriendelijke groet, Aron Bouwer.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 26 februari: Vergadering Moderamen in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur;

Dinsdag 27 februari: Hebreeënkring in de pastorie. Aanvang 20.00 uur;

Woensdag 21 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 29 februari: Basistraining in discipelschap in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Vrijdag 1 maart:                     Clubavond. Aanvang 19.30 uur.

BID-tijd GEZAMENLIJKE-kerken  

“Als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur, een vuur dat nooit meer dooft…”

Dat vuur wordt beurtelings in 3 Oldemarkter-kerken elke maand opnieuw aangestoken. Dit tijdens heel waardevolle en verrijkende gezamenlijke bidstonden met als leidraad: “Vrede rondom ons en Vrede wereldwijd..” Zo’n belangrijk gebed – juist ook in deze onrustige -tijden waarin wij leven- vraagt om …….gebedsstrijders! Voor wie dit tot-nu-toe- om wat voor reden dan ook -gemist heeft: kom er gerust -een keertje- bij! De eerstvolgende (ca. halfuur) bijeenkomst is D.V. op 14 maart (19.30 uur) in het Parochiehuis. In de maand april mag de Hervormde-kerk deze bidstond weer vorm geven.

Gezang 285 LvK: “Geef Vrede, Heer, geef Vrede”:

Het onrecht heerst op aarde,

er wordt zoveel geleden,

de leugen triomfeert

ontluistert elke waarde,

O red ons, Sterke Heer.

Een deelnemer Alie Nijmeijer