Liturgie voor 25 februari 2024

Liturgie 25 februari 2024 – Oldemarkt  (2e zondag 40-dagen-tijd)

Met vallen en opstaan – Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen?

Welkom

Psalm 89 vers 1 en 7

 • Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied…
 • Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt…

Stil gebed, Bemoediging en groet

NLB 536 vers 1 en 4

 • Alles wat over ons geschreven is…
 • Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan…

Leefregel

Psalm 86 vers 2 en 4

 • Ja, tot U hef ik mijn leven…
 • Leer mijn naar Uw wil te handlen…

Gebed

Kindermoment –

Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen?

Projectlied  Met vallen en opstaan [clip]

[melodie: Daar juicht een toon]

Hij struikelt achter Jezus aan.

Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.

Al snapt Petrus Gods plan niet goed,

hij weet dat hij Jezus volgen moet.

Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon!

U moet geen kruis, U moet een kroon!

Ik laat U niet alleen, ik zweer

dat ik voor U zal vechten Heer.

Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.

Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:

een open graf. Want Jezus heeft

de dood verslagen en Hij leeft!

We gaan voor even uit elkaar…

Schriftlezing: Johannes 13:1-15

NLB 970 vers 1, 4 en 5

 • Vlammen zijn er vele, één is het licht…
 • Velen mogen dienen als onze Heer…
 • Leden zijn er vele, één is zijn kerk…

Verkondiging

NLB 569 vers 1, 2 en 3

 • Toen Jezus wist: nu is gekomen…
 • Hij gaf ons zwijgende een teken…
 • Zo is de Heer een knecht geworden…

Gebeden

Collecte

ELB 213 vers 1, 2 en 5

Ik wil jou van harte dienen

en als Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind, dat

jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,

vinden bij elkaar houvast.

Naast elkaar als broers en zusters,

dragen wij elkanders last.

Dan zal het volmaakte komen

als wij zingend voor Hem staan,

als wij Christus’ weg van liefde

van lijden zijn gegaan.

Zegen

NLB 415 vers 3