Liturgie voor 10 maart 2024

Zondag 10 maart 2024  –  09.30 uur Oldemarkt

thema:  “De koninklijke weg – vervolg”

Welkom & afkondigingen

Zingen

– NLB 975 Jezus roep hier mensen samen

Bemoediging en groet.

Zingen

– OPW 430 Heer, ik prijs uw grote naam

Gebed

Zingen

– lied Paasproject (clip)

Kinderen naar zondagschool

– Wij gaan voor even uit elkaar

Lezing Lukas 12:35-48

Zingen

 – Geest van waarheid en genade

Verkondiging

Zingen

– OPW 497 Ik wil leven door uw Geest

Dankgebed & voorbede

Zingen slotlied

– OPW 486 Ga dan, in zijn naam

Zegen

– NLB 415:3 Amen, amen, amen