Zondagsnieuws voor 10 maart 2024

Kerkdienst zondag 10 maart

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. M.m.v. Muziekteam            

Collecten: 1e St. Gave, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Dave Prins                                           

Kinderoppas: Daniëlle Hakvoort

Diaconiecollecte 10 maart: Stichting Gave

Van gevlucht naar geliefd Steun aan vluchtelingen (Stichting Gave) Vluchtelingen worden meestal niet gezien als ‘geliefd medemens’. Stichting Gave helpt om bruggen te bouwen tussen deze kwetsbare mensen en christenen. Dit om te voorkomen dat de vluchtelingen in een neerwaartse spiraal terechtkomen, maar ook dat ze kracht vinden om een toekomst te bouwen. Gave mobiliseert kerken en christenen om activiteiten op en rond AZC’s te organiseren, om zo barrières te overbruggen.

Kerkdienst woensdag 13 maart, Biddag

Oldemarkt: 19.30 uur Dhr. G. Doorn

Collecten: Bestemd voor PG

Kerkdienst zondag 17 maart

Oldemarkt: 9.30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Janine Damhuis                                           

Kinderoppas: Regien Mendel

Uitnodiging Paasbrunch Zondagsschool

Dit jaar willen we als leiding en kinderen van Zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ Hoede een Paasbrunch organiseren. Na de dienst op 1e Paasdag 31 maart bent u van harte uitgenodigd hiervoor in de Ontmoeting. We beginnen met een kopje koffie waarna we kunnen genieten van een broodmaaltijd. Voor de boodschappen is het fijn wanneer u zich opgeeft via emailadres: zondagsschool@hgop.nl. Opgeven kan t/m dinsdag 26 maart.

Wees welkom.

Leiding en kinderen Zondagsschool

Zendingsbusje

Maandag heeft Boaz de Graaf zijn zendingsbusje ingeleverd. Deze keer ook weer met een mooi bedrag. Namelijk € 109.40.

Boaz heel erg bedankt namens Compassion.

Wijziging emailadres voor het Zondagsnieuws

In de nieuwste Kerkklanken heeft u het een en ander kunnen lezen over het AVG-privacy statement en de afspraken die HGOP hierover heeft gemaakt.

Vanwege de regels van het AVG  heeft het Zondagsnieuws nu ook een ‘eigen’ emailadres gekregen. Heeft u een berichtje of informatie wat u op het Zondagsnieuws geplaatst wil hebben dan kunt u dat sturen naar Zondagsnieuws@hgop.nl.

Beeldmateriaal gezocht

Bent u in het bezit foto’s of video’s van bijvoorbeeld de gemeentedag, marktpleindiensten of andere activiteiten binnen onze gemeente? Ik ben opzoek naar beeldmateriaal voor onze website en zou het heel erg waarderen als u dit met mij zou willen delen. Bij voorkeur ben ik opzoek naar beelden uit 2022, 2023 of 2024. U kunt de foto’s en/of video’s delen via Whatsapp: 0613409414 of via de mail (liefst via WeTransfer): aron.bouwer@hgop.nl. Alvast heel erg bedankt!

Met vriendelijke groet, Aron Bouwer.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 11 maart: Kerkenraadsvergadering. in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur;

Dinsdag 12 maart: Hebreeënkring. Aanvang 20.00 uur in de Pastorie;

Woensdag 13 maart: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 14 maart: Basistraining in discipelschap in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Maandag 18 maart: Aanleveren kopij Kerkklanken vóór 18.00 uur;

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 12 maart:                  Catechisatie in de Ontmoeting. Aanvang 18.45 uur.

Gebedsbijeenkomst.

In de maand maart is de gebedsbijeenkomst éénmalig verplaatst naar de tweede donderdag van de maand, dus donderdag 14 maart. Zoals gebruikelijk om 19.30 uur, dit keer in de pastorie van de katholieke kerk. 

BID-tijd GEZAMENLIJKE-kerken  

“Als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur, een vuur dat nooit meer dooft…”

Dat vuur wordt beurtelings in 3 Oldemarkter-kerken elke maand opnieuw aangestoken. Dit tijdens heel waardevolle en verrijkende gezamenlijke bidstonden met als leidraad: “Vrede rondom ons en Vrede wereldwijd..” Zo’n belangrijk gebed – juist ook in deze onrustige -tijden waarin wij leven- vraagt om …….gebedsstrijders! Voor wie dit tot-nu-toe- om wat voor reden dan ook -gemist heeft: kom er gerust -een keertje- bij! De eerstvolgende (ca. halfuur) bijeenkomst is D.V. op 14 maart (19.30 uur) in het Parochiehuis. In de maand april mag de Hervormde-kerk deze bidstond weer vorm geven.

Gezang 285 LvK: “Geef Vrede, Heer, geef Vrede”:

Het onrecht heerst op aarde,

er wordt zoveel geleden,

de leugen triomfeert

ontluistert elke waarde,

O red ons, Sterke Heer.

Een deelnemer, Alie Nijmeijer

Uitnodiging Oecumenische paasviering ouderen Oldemarkt e.o. 

De vrijwilligers van de Bijbellezingen in de Landerijen, nodigen u allen van harte uit voor de paasviering met als thema; Op weg naar Pasen, deze wordt gehouden in de Landerijen op maandagmiddag 18 maart a.s. aanvang 15.30 uur in de Landerijen te Oldemarkt. Er is een liturgie, Theun Hoen uit Ossenzijl bespeelt het orgel. Er zal een collecte gehouden worden voor Compassion. In de pauze en na de dienst wordt er koffie / thee geschonken met een traktatie. Wij hopen u hier allen te ontmoeten. 

Tijdelijk te koop Jaffa sinaasappels

Op dit moment worden in Israël de sinaasappels geoogst. Heel veel vrijwilligers uit Nederland en België zijn hierbij betrokken. Het is gelukt een aantal pallets van deze sinaasappels te kopen, deze komen op 21 of 22 maart in Nijkerk aan! Daarna worden ze voor Pasen bij u bezorgd. Haal de smaak van Israël in huis! Nu tijdelijk in de verkoop: heerlijk sappige Jaffa sinaasappels vers uit Israël! De voorraad is beperkt, dus geef snel de bestelling door.

Steun de boeren en andere ondernemers in Israël met de aankoop van deze sinaasappels en de andere producten

uit ons assortiment.
2,5 kg    € 6,-
5 kg       € 11,-
10kg      € 20,-
15kg      € 29,95

Israelconsulente, Janny Bouwer 0561-452171 of fambouwer9@gmail.com