Zondagsnieuws voor 3 maart 2024

Kerkdienst zondag 3 maart

Paasloo: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. Ook tienerdienst      

                             Koffie drinken na de dienst.      

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Daniël Oord                                           

Kinderoppas: Hennie Boltjes

Kerkdienst zondag 10 maart

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. M.m.v. Muziekteam            

Collecten: 1e St. Gave, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Dave Prins                                           

Kinderoppas: Daniëlle Hakvoort

Diaconiecollecte 10 maart: Stichting Gave

Van gevlucht naar geliefd Steun aan vluchtelingen (Stichting Gave) Vluchtelingen worden meestal niet gezien als ‘geliefd medemens’. Stichting Gave helpt om bruggen te bouwen tussen deze kwetsbare mensen en christenen. Dit om te voorkomen dat de vluchtelingen in een neerwaartse spiraal terechtkomen, maar ook dat ze kracht vinden om een toekomst te bouwen. Gave mobiliseert kerken en christenen om activiteiten op en rond AZC’s te organiseren, om zo barrières te overbruggen.

Kerkdienst woensdag 13 maart, Biddag

Oldemarkt: 19.30 uur Dhr. G. Doorn

Collecten: Bestemd voor PG

Pastoraat

Dhr. Wiltens uit Ossenzijl, heeft een operatie moeten ondergaan in het ziekenhuis te Leeuwarden. Vanuit het ziekenhuis gaat hij voor revalidatie naar Sneek.

Laten we alle zieken in gebed bij God brengen.

Wijziging emailadres voor het Zondagsnieuws

In de nieuwste Kerkklanken heeft u het een en ander kunnen lezen over het AVG-privacy statement en de afspraken die HGOP hierover heeft gemaakt.

Vanwege de regels van het AVG  heeft het Zondagsnieuws nu ook een ‘eigen’ emailadres gekregen. Heeft u een berichtje of informatie wat u op het Zondagsnieuws geplaatst wil hebben dan kunt u dat sturen naar Zondagsnieuws@hgop.nl.

Beeldmateriaal gezocht

Bent u in het bezit foto’s of video’s van bijvoorbeeld de gemeentedag, marktpleindiensten of andere activiteiten binnen onze gemeente? Ik ben opzoek naar beeldmateriaal voor onze website en zou het heel erg waarderen als u dit met mij zou willen delen. Bij voorkeur ben ik opzoek naar beelden uit 2022, 2023 of 2024. U kunt de foto’s en/of video’s delen via Whatsapp: 0613409414 of via de mail (liefst via WeTransfer): aron.bouwer@hgop.nl. Alvast heel erg bedankt!

Met vriendelijke groet, Aron Bouwer.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 4 maart: Consistorievergadering.

Maandag 4 maart: Vergadering Kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur;

Dinsdag 5 maart: GGG Ossenzijl bij Willy Ram, Lageweg 16 Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur;

Woensdag 6 maart: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 7 maart: Basistraining in discipelschap in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Donderdag 7 maart: (Jonge) ouders gespreksgroep. Aanvang 20.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 4 maart:                  Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Dinsdag 5 maart:                    Catechisatie in de Ontmoeting. Aanvang 18.45 uur.

Uitnodiging Open Huis

Op zaterdag 9 maart nodigen wij u uit tijdens ons Open huis voor de verkoop van Israëlproducten. In gebouw de Ontmoeting van 10.00-16.00 uur, Marktplein 9, Oldemarkt. Wij willen laten zien dat ondanks alles Israël leeft. Sommige producten zijn misschien tijdelijk niet leverbaar. Veel ondernemingen liggen stil omdat personeel is gevlucht of opgeroepen voor het leger. In Sderot is een fabriek bij een raketaanval afgebrand en een fabriek in het noorden aan de grens met Libanon is nu gesloten. Iedereen is geëvacueerd i.v.m. de dreiging van Hezbollah. Maar ondanks alles is er nog genoeg keus in prachtige producten. Voor u een kans om Israël te steunen. Am Israël Chai! Kom gezellig langs u bent van harte welkom. 

Bijbellezing Landerijen

Op maandagavond 4 maart is er om 19.00 uur weer de Bijbellezing in de Landerijen. U bent hier allen van harte welkom.

BID-tijd GEZAMENLIJKE-kerken  

“Als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur, een vuur dat nooit meer dooft…”

Dat vuur wordt beurtelings in 3 Oldemarkter-kerken elke maand opnieuw aangestoken. Dit tijdens heel waardevolle en verrijkende gezamenlijke bidstonden met als leidraad: “Vrede rondom ons en Vrede wereldwijd..” Zo’n belangrijk gebed – juist ook in deze onrustige -tijden waarin wij leven- vraagt om …….gebedsstrijders! Voor wie dit tot-nu-toe- om wat voor reden dan ook -gemist heeft: kom er gerust -een keertje- bij! De eerstvolgende (ca. halfuur) bijeenkomst is D.V. op 14 maart (19.30 uur) in het Parochiehuis. In de maand april mag de Hervormde-kerk deze bidstond weer vorm geven.

Gezang 285 LvK: “Geef Vrede, Heer, geef Vrede”:

Het onrecht heerst op aarde,

er wordt zoveel geleden,

de leugen triomfeert

ontluistert elke waarde,

O red ons, Sterke Heer.

Een deelnemer, Alie Nijmeijer

Uitnodiging Oecumenische paasviering ouderen Oldemarkt e.o. 

De vrijwilligers van de Bijbellezingen in de Landerijen, nodigen u allen van harte uit voor de paasviering met als thema; Op weg naar Pasen , deze wordt gehouden in de Landerijen op maandagmiddag 18 maart a.s. aanvang 15.30 uur in de Landerijen te Oldemarkt. Er is een liturgie, Theun Hoen uit Ossenzijl bespeelt het orgel. Er zal een collecte gehouden worden voor Compassion. In de pauze en na de dienst wordt er koffie / thee geschonken met een traktatie. Wij hopen u hier allen te ontmoeten. 

Actie boodschappenpakket van de Plus.

Wat een mooie actie van de Rooms Katholieke kerk, de Hervormde Gemeente Oldemarkt Paasloo en Protestante Gemeente Oldemarkt om boodschappenpakketten te sparen voor de Voedselbank Steenwijkerland. We hebben 65 dozen gespaard en nog 1 volle kaart. Fantastisch! Iedereen die zich hiervoor heeft ingezet en iedereen die zegels heeft gespaard: Hartelijk dank!

Verder werden er 83.673 Douwe Egberts punten ingeleverd waarvoor de voedselbank koffie kan kopen.