Liturgie voor 18 februari 2024

Liturgie 18 februari 2024 – Paasloo

(1e zondag 40-dagen-tijd / 2e lijdenszondag)

Welkom

Psalm 138 vers 1 en 3

 • U loof ik, Heer, met hart en ziel…
 • Dan zingen zij, in God verblijd…

Stil gebed, Bemoediging en groet

NLB 280 vers 1, 2, 3 en 7

 • De vreugde voert ons naar dit huis…
 • Dit huis van hout en steen, dat lang…
 • Dit huis dat alle sporen draagt…
 • Dit huis slijt mét ons aan de tijd…

Leefregel

Psalm 119 vers 12 en 22

 • Ik klem mij vast aan uw getuigenis…
 • De Heer is la mijn deel. Ik ben uw knecht…

Gebed

Kindermoment – Jij bent Petrus, de rots

Projectlied  Met vallen en opstaan

[melodie: Daar juicht een toon]

Hij struikelt achter Jezus aan.

Hij valt soms, maar hij gaat weer staan.

Al snapt Petrus Gods plan niet goed,

hij weet dat hij Jezus volgen moet.

Hij zegt: maar U bent toch Gods zoon!

U moet geen kruis, U moet een kroon!

Ik laat U niet alleen, ik zweer

dat ik voor U zal vechten Heer.

Ach, Jezus sterft. Wat een verdriet.

Maar je raadt nooit wat Petrus ziet:

een open graf. Want Jezus heeft

de dood verslagen en Hij leeft!

Wij gaan voor even uit elkaar

Schriftlezing: Mattheüs 16:13-23

Lied 835 vers 1 en 4

 • Jezus, ga ons voor…
 • In de woestenij…

Verkondiging

Lied 869 vers 1 en 7

 • Lof zij de Heer, ons hoogste goed…
 • Gij allen die van Christus zijt…

Dankgebed en voorbeden

Collecte

NLB 422 vers 1, 2 en 3

 • Laat de woorden die wij hoorden…
 • Laat ons weten nooit vergeten…
 • Laat ons hopen, biddend hopen…

Zegen

NLB 415 vers 3