Liturgie voor 3 maart 2024

Zondag 3 maart 2024

Paasloo

Thema:

´De koninklijke weg’

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 87: 1 & 2   

BEMOEDIGING EN GROET

(Geen Klein Glorie in 40dagentijd)

LIED 145: 1 & 3

GEBODEN & GEBED

PAASPROJECT: Ik zal U nooit in de steek laten!

PROJECTLIED

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

LEZEN: Lukas 18:18-34

LIED 215: 1,4 & 7

PREEK: ‘De koninklijke weg´

LIED 908: 1, 2, 5 & 7  

DANKGEBED & VOORBEDE

COLLECTE

LIED 976

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer