Zondagsnieuws voor 17 maart 2024

Kerkdienst zondag 17 maart

Oldemarkt: 9.30 uur Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters, Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Janine Damhuis                                           

Kinderoppas: Regien Mendel

Kerkdienst zondag 24 maart

Paasloo: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. Belijdenisdienst.

              Koffie drinken na de dienst.           

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Janine Damhuis                                           

Kinderoppas: Monique van Dongen

Belijdenis

We zijn blij u te kunnen melden dat Grietje Bakker uit Paasloo op zondag 24 maart belijdenis zal doen van haar geloof. Na afloop is er koffiedrinken. Brassband ‘Halleluja’ zal ook haar medewerking verlenen. Wilt u haar opdragen in uw gebeden?

Stille Week: Vespers, vasten en bidden

De ‘Stille week’ is de week waarin we extra stil staan bij de weg die onze Heer is gegaan om voor ons het eeuwige leven in Gods Tegenwoordigheid in hemel en aarde zeker te stellen. In de Vespers, uitlopend op de viering op Goede Vrijdag, mogen we dat met elkaar beleven. Dit jaar willen we u/jou ook de mogelijkheid geven om deze belevenis intenser te maken door deze Stille Week ook gepaard te laten gaan met vasten en bidden.

Het is een manier om je meer te focussen op de Heer, in dit geval op de weg die de Heer voor ons is gegaan. Vasten kun je verschillend invullen, van afzien van ‘schermpie kijken’ of genotsmiddelen tot het afzien van één of meer dagelijkse maaltijden. Hoelang u het wilt doen, de hele week of één of een paar dagen is aan u. Maar om elkaar te bemoedigen en te versterken bij die gerichtheid op Christus, is er in de Stille Week van maandag tm vrijdag om 9:00 uur ’s ook ochtends een kort moment van zingen, lezen en gebed in De Ontmoeting. Het ochtendgebed is gecentreerd rond een aantal thema’s: De Gemeente van Christus, gezinnen, scholen, overheid, het land waarin we leven. In de Vespers laten we ons leiden door teksten uit het Lukasevangelie. Meer informatie over vasten in het algemeen vindt u in de brochure die u uitgereikt krijgt. Deze is ook te ‘downloaden’ van onze website. Welkom!

Vespers  2024

Van 25 t/m 28 maart zijn er weer Vesperdiensten in de kerk te Paasloo om 19.30 uur. Opnieuw worden deze diensten geleid door gemeenteleden; prachtig, dat zij dit weer op zich nemen! Henk Braad en Theun Hoen zullen deze avonden begeleiden. 

Het is een mooie, stille week ter voorbereiding richting Pasen, waarin we toeleven naar de opstanding van Christus. Komt u ook op deze Vesper Avonden?

Diensten stille week

Maandag 25 maart

Paasloo:        19.30 uur    Trijntje de Jonge, vesper

Dinsdag 26 maart

Landerijen:   15.30 uur    Mw. H. Kramer, viering Heilig Avondmaal.                              

Paasloo:        19.30 uur    Siebrand Bootsma, vesper

Woensdag 27 maart

Paasloo:        19.30 uur    Gea de Boer, vesper

Witte Donderdag 28 maart

Paasloo:        19.30 uur    Lubbert Buijert, vesper

Goede Vrijdag 7 april 2023

Oldemarkt:   19.30 uur    Ds. E.H. Jans, viering Heilig Avondmaal   

Uitnodiging Paasbrunch Zondagsschool

Dit jaar willen we als leiding en kinderen van Zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ Hoede een Paasbrunch organiseren. Na de dienst op 1e Paasdag 31 maart bent u van harte uitgenodigd hiervoor in de Ontmoeting. We beginnen met een kopje koffie waarna we kunnen genieten van een broodmaaltijd. Voor de boodschappen is het fijn wanneer u zich opgeeft via emailadres: zondagsschool@hgop.nl. Opgeven kan t/m dinsdag 26 maart.

Iedereen is welkom. Leiding en kinderen Zondagsschool

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK

Agenda

Maandag 18 maart: Aanleveren kopij Kerkklanken vóór 18.00 uur;

Dinsdag 19 maart: GGG Ossenzijl bij Willy Ram, Lageweg 16 Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 20 maart: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 21 maart: Basistraining in discipelschap in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 18 maart:                Oecumenische paasviering ouderen Oldemarkt e.o. in de Landerijen. Aanvang 15.30 uur.

Dinsdag 19 maart:                  Catechisatie in de Ontmoeting. Aanvang 18.45 uur.

Uitnodiging Oecumenische paasviering ouderen Oldemarkt e.o. 

De vrijwilligers van de Bijbellezingen in de Landerijen, nodigen u allen van harte uit voor de paasviering met als thema; Op weg naar Pasen, deze wordt gehouden in de Landerijen op maandagmiddag 18 maart a.s. aanvang 15.30 uur in de Landerijen te Oldemarkt. Er is een liturgie, Theun Hoen uit Ossenzijl bespeelt het orgel. Er zal een collecte gehouden worden voor Compassion. In de pauze en na de dienst wordt er koffie / thee geschonken met een traktatie. Wij hopen u hier allen te ontmoeten. 

Gevraagd.

Er wordt weer dringend  jongens en mannen sportkleding  en sportschoenen gevraagd, ook mannen kleding en mannen schoenen; voor de  kledingverkoop in Luttelgeest. 

Ook zoeken we nieuwe vrijwilligers  voor de kledingverkoop voor 2 keer per maand op donderdagmiddag van 1 t/m 4 uur. Ook als u maar 1x per maand kunt, zijn we blij. Informatie bij Gerda Koning telefoonnummer 0611901383 of 0561720461  

Tijdelijk te koop Jaffa sinaasappels

Op dit moment worden in Israël de sinaasappels geoogst. Heel veel vrijwilligers uit Nederland en België zijn hierbij betrokken. Het is gelukt een aantal pallets van deze sinaasappels te kopen, deze komen op 21 of 22 maart in Nijkerk aan! Daarna worden ze voor Pasen bij u bezorgd. Haal de smaak van Israël in huis! Nu tijdelijk in de verkoop:

heerlijk sappige Jaffa sinaasappels vers uit Israël! De voorraad is beperkt, dus geef snel de bestelling door.

Steun de boeren en andere ondernemers in Israël met de aankoop van deze sinaasappels en de andere producten

uit ons assortiment.
2,5 kg    € 6,-
5 kg       € 11,-
10kg      € 20,-
15kg      € 29,95

Israelconsulente, Janny Bouwer 0561-452171 of fambouwer9@gmail.com

Zaterdagmiddag 23 maart gaan we weer Palmpasenstokken versieren.

Wil jij ook zo’n mooie stok maken?

Geef je dan snel op bij Rian Oord 0628948991 of bij Marijke v.d. Vegt 0613894990 Opgeven kan t/m zondag 17 maart.

De kosten zijn € 2,50 p.p  dit mag je betalen als je binnenkomt

Je moet je eigen stok meenemen voor de rest zorgen wij.

Zien wij jou ook gezellig? Het is in de pastorie aan de Hoofdstraat 92.