Zondagsnieuws voor 18 februari 2024

Zondag 18 februari

Paasloo: 9.30 uur Mw. H. Kramer – de Jong, Emmeloord.

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Annie Prins                                           

Kinderoppas: Hennie Boltjes

Zondag 25 februari

Oldemarkt: 9.30 uur Mw. H. Kramer – de Jong, Emmeloord.

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Remco Trox

Zondagsschool: Dave Prins / Linde de Graaf                                           

Kinderoppas: Marlies Wallinga

Jubileum

Gisteren zaterdag 17 februari waren de heer en mevrouw Beugelink uit Ossenzijl 40 jaar getrouwd. Alsnog van harte gefeliciteerd met dit jubileum en Gods zegen in de toekomst.

Vakantie ds. Jans

Ds. Jans heeft komende week vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met mevr. Kramer of één van de ouderlingen.

Wijziging emailadres voor het Zondagsnieuws

In de nieuwste Kerkklanken heeft u het een en ander kunnen lezen over het AVG-privacy statement en de afspraken die HGOP hierover heeft gemaakt.

Vanwege de regels van het AVG  heeft het Zondagsnieuws nu ook een ‘eigen’ emailadres gekregen. Heeft u een berichtje of informatie wat u op het Zondagsnieuws geplaatst wil hebben dan kunt u dat sturen naar Zondagsnieuws@hgop.nl.

Kerkklanken

Er staat weer een nieuwe Kerkklanken op de website.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Dinsdag 20 februari: Vergadering Diaconie in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur;

Dinsdag 20 februari: GGG Ossenzijl bij Willy Ram, Lageweg 16 Ossenzijl. Aanvang 20.00 uur;

Woensdag 21 februari: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 22 februari: Basistraining in discipelschap in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 19 februari:                        Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Bijbellezing

Maandagavond 19 februari om 19.00 uur is er weer de gezamenlijke Bijbellezing in de Landerijen. U bent allen hier van harte welkom.

Boodschappenpakket bij de Plus voor de voedselbank

Tot 24 februari kunt u bij de Plus sparen voor een Boodschappenpakket! De kaart is vol bij 65 zegels. Zou het niet mooi zijn wanneer we allemaal gaan sparen en deze zegels in de collectezak van de diaconie (of in de brievenbus van de kerken) doen zodat we daarmee samen een aantal spaarkaarten kunnen vullen die dan weer Boodschappenpakketten voor de voedselbank opleveren? Samen kunnen we veel!