Zondagsnieuws voor 24 maart 2024

Kerkdienst zondag 24 maart

Paasloo: 9.30 uur Ds. E.H. Jans. Belijdenisdienst.

              Koffie drinken na de dienst.           

Collecten: 1e Diaconie, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Janine Damhuis                                           

Kinderoppas: Monique van Dongen

Vespers  2024

Van 25 t/m 28 maart zijn er weer Vesperdiensten in de kerk te Paasloo om 19.30 uur. Opnieuw worden deze diensten geleid door gemeenteleden; prachtig, dat zij dit weer op zich nemen! Henk Braad en Theun Hoen zullen deze avonden begeleiden. 

Het is een mooie, stille week ter voorbereiding richting Pasen, waarin we toeleven naar de opstanding van Christus. Komt u ook op deze Vesper Avonden?

Diensten stille week

Maandag 25 maart

Paasloo:        19.30 uur    Trijntje de Jonge, vesper

Dinsdag 26 maart

Landerijen:   15.30 uur    Mw. H. Kramer, viering Heilig Avondmaal.

Paasloo:        19.30 uur    Siebrand Bootsma, vesper

Woensdag 27 maart

Paasloo:        19.30 uur    Gea de Boer, vesper

Witte Donderdag 28 maart

Paasloo:        19.30 uur    Lubbert Buijert, vesper

Goede Vrijdag 29 maart

Oldemarkt:   19.30 uur    Ds. E.H. Jans, viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 31 maart 1e Paasdag

Oldemarkt: 9.30 uur Ds. E.H. Jans.

                   Koffie drinken en Paasbrunch na de dienst.           

Collecten: 1e PDC de Herberg, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: alle leiding                                           

Kinderoppas: Marlies Wallinga

Ossenzijl: 19.00 uur Paaszangdienst in gebouw Rehoboth

Collecte 31 maart PDC de Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan mensen die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende Bijbel, met professionele begeleiding biedt men liefdevolle aandacht.

De Herberg is voor de exploitatie afhankelijk van giften van diaconieën, particulieren en andere donateurs.

De diaconie wil deze collecte dan ook van harte bij u aanbevelen.

Paaszangdienst Ossenzijl

Volgende week zondag, 31 maart, om 19.00 uur, is er een paaszangdienst in de kerk van de Vrije Zendingsgemeente te Ossenzijl. Deze dienst wordt georganiseerd vanuit de Hervormde Gemeente Oldemarkt/Paasloo en de Vrije Zendingsgemeente te Ossenzijl. Zoals gezegd worden er veel paasliederen gezongen. De dienst wordt voorgegaan door ds. Jans. Enkele  muzikanten vanuit de Vrije Zendingsgemeente en de Quatre Brass  uit Diever zullen hun medewerking aan de dienst verlenen.

Uitnodiging Paasbrunch Zondagsschool

Dit jaar willen we als leiding en kinderen van Zondagsschool ’t Scheepke onder Jezus’ Hoede een gezellige, lichte Paasbrunch organiseren. Na de dienst op 1ePaasdag 31 maart bent u van harte uitgenodigd hiervoor in de Ontmoeting. Het duurt tot uiterlijk 12.00 uur. Voor de boodschappen is het fijn wanneer u zich opgeeft via emailadres: zondagsschool@hgop.nl of bij een van de leiding. Opgeven kan t/m dinsdag 26 maart. Iedereen, jong en oud, is welkom. Leiding en kinderen Zondagsschool

Afbeelding met tekst, bloem, brief, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Dinsdag 26 maart: Hebreeënkring in de Pastorie. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 26 maart: Vergadering Diaconie in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 27 maart: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Donderdag 28 maart: Basistraining in discipelschap in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Dinsdag 26 maart:                  Catechisatie in de Ontmoeting. Aanvang 18.45 uur.

Heilig Avondmaal Landerijen

Op dinsdag 26 maart is er een viering van het Heilig Avondmaal in de Landerijen. Aanvang is 15.30 uur en Mw. Kramer-de Jong zal deze viering leiden.

Groeten

Namens de dames Brouwer, Mintjes, Tietema en Kramer krijgt u de hartelijke groeten vanuit het Rooseveltpaviljoen. De foto is afgelopen dinsdag gemaakt tijdens de themadag “zoals het vroeger was”.

Stille Week: Vespers, vasten en bidden

De ‘Stille week’ is de week waarin we extra stil staan bij de weg die onze Heer is gegaan om voor ons het eeuwige leven in Gods Tegenwoordigheid in hemel en aarde zeker te stellen. In de Vespers, uitlopend op de viering op Goede Vrijdag, mogen we dat met elkaar beleven. Dit jaar willen we u/jou ook de mogelijkheid geven om deze belevenis intenser te maken door deze Stille Week ook gepaard te laten gaan met vasten en bidden. 

Het is een manier om je meer te focussen op de Heer, in dit geval op de weg die de Heer voor ons is gegaan. Vasten kun je verschillend invullen, van afzien van ‘schermpie kijken’ of genotsmiddelen tot het afzien van één of meer dagelijkse maaltijden. Hoelang u het wilt doen, de hele week of één of een paar dagen is aan u. Maar om elkaar te bemoedigen en te versterken bij die gerichtheid op Christus, is er in de Stille Week van maandag t/m vrijdag om 9:00 uur ’s ook ochtends een kort moment van zingen, lezen en gebed in De Ontmoeting

Het ochtendgebed is gecentreerd rond een aantal thema’s: De Gemeente van Christus, gezinnen, scholen, overheid, het land waarin we leven. In de Vespers laten we ons leiden door teksten uit het Lukasevangelie. Meer informatie over vasten in het algemeen vindt u in de brochure die u uitgereikt krijgt. Deze is ook te ‘downloaden’ van onze website. Welkom!

Gevraagd

Er wordt weer dringend  jongens en mannen sportkleding  en sportschoenen gevraagd, ook mannen kleding en mannen schoenen; voor de  kledingverkoop in Luttelgeest. 

Ook zoeken we nieuwe vrijwilligers  voor de kledingverkoop voor 2 keer per maand op donderdagmiddag van 1 t/m 4 uur. Ook als u maar 1x per maand kunt, zijn we blij. Informatie bij Gerda Koning telefoonnummer 0611901383 of 0561720461  

De voorjaarstour van de POP-UP TRUCK is van start.

De ‘POP-UP TRUCK’ is een kledingwinkel voor mensen met een krappe beurs. Een winkel waar je een leuke voorjaars- of zomeroutfit scoort voor je kinderen, jezelf of je partner. Een winkel waar je geen geld mee naar toe hoeft te nemen maar waar je gewoon kunt shoppen wat je nodig hebt.

In deze winkel hebben we volop baby- en kinderkleding, dames- en herenkleding, jassen, schoenen, accessoires etc. Er is dus echt voor iedereen wat bij. Daarnaast hebben we ook altijd leuke kindercadeautjes.

Tot eind juni vind je onze truck op verschillende plaatsen in de omgeving.

Zo starten we volgende week in Vollenhove en bezoeken we daarna Oldemarkt, Emmeloord, Genemuiden, Vledder, Zwartsluis, Staphorst, Meppel, Steenwijk, Havelte, IJsselmuiden, Marknesse en eindigen we weer in Vollenhove.   

Kijk voor alle plaatsen, datums en alle info op onze website: www.popuptruck.nl

Om de mensen te bereiken, die het winkelen in de POP-UP TRUCK goed kunnen gebruiken, vragen we je hulp. Zou je de uitnodiging willen doorsturen naar mensen, waarvan jij denkt dat ze hiervoor in aanmerking komen. Mensen die rond moeten komen van een zeer krappe beurs en weinig middelen hebben om kleding te kopen.

Kijk voor meer informatie of het maken van een afspraak op onze website of neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

Hopelijk mogen we heel veel mensen begroeten en worden er flink wat kasten gevuld!

Hartelijke groet, 
POP-UP Truck Team. Telefoon: 0527 745 959. E-mail: shoppen@popuptruck.nl

Stichting JY doet. Website: www.popuptruck.nl