Liturgie voor 2 juli 2023

Zondag 2 juli 2023

Paasloo

‘Wees gezegend – leef gezegend’

LIED 865

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 975: 1, 2 & 3

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 96a

GEBODEN & GEBED

LIED: Opwekking 174

Refrein:

Juicht, want Jezus is Heer

Kinderen Sions, verblijd u ter ere van Hem

die ons liefheeft

Hij is verrezen en leeft!

Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft

1         

Liefde bedekt zijn schepping,

de bloemen, de vogels, het gras;

zou Hij dan jou vergeten?

Jezus, die blinden genas, verrees!

(Refrein)

2         

Wees als een boom die vrucht draagt,

ieder seizoen op zijn tijd.

Drink van het levend water.

Jezus, de bron voor altijd, verrees!

(Refrein)

3         

Wees dan het licht der wereld,

stralend herkenbaar van ver,

zodat men God zal eren.

De blinkende Morgenster verrees!

(Refrein)

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

SCHRIFLEZING: Numeri 6:22-27

LIED 418:1, 2 & 4

PREEK: ‘Wees gezegend – leef gezegend’’

LUISTERLIED ‘The Blessing’ – uit 154 landen

Nederlandse tekst:

De Heer zegent en leidt je

als Hij jou ziet, dan straalt Hij

want Hij geeft om jou

De Heer ziet je, Hij zoekt je

Hij geeft je rust

Amen. Amen. Amen.

Amen. Amen. Amen.

Amen. Amen. Amen.

Amen. Amen. Amen.

Deze zegen zal Hij geven

Generaties geeft Hij leven

Bij je kinderen zal Hij wonen

Bij hun dochters en hun zonen

Hij beschermt je en Hij leidt je

Hij staat naast je, Hij is bij je

Hij omgeeft je, Hij leeft in je

Hij is bij je, Hij is bij je

Als je opstaat of naar bed gaat

Als je thuiskomt, als je weggaat

Als het misloopt, als het goed gaat

Hij is bij je, Hij is bij je

DANKGEBED & VOORBEDE – ONZE VADER

LIED 654: 1, 5 & 6

ZEGEN, beantwoord met Lied 425 (i.p.v. 415)