Liturgie voor 18 juni 2023

Welkom & afkondigingen

Zingen

– OPW 685 Hosanna

Stil gebed, bemoediging en groet.

– NLB 195 Ere zij de Vader en de Zoon

Zingen

– OPW 281 Als een hert dat verlangt naar water

Gebed

Zingen

– kinderlied: clipje Martha, Martha, leg je bezem neer –  https://youtu.be/nwsWLRPguPs

Kinderen naar zondagschool

– Wij gaan voor even uit elkaar

Lezing Lukas 10:38-42

Verkondiging

Zingen

– OPW 462 Aan Uw voeten, Heer

Dankgebed & voorbede

Zingen slotlied

– NLB 1005 Christus, ons licht

Zegen

– NLB 415:3 Amen, amen, amen