Zondagsnieuws voor 11 juni 2023

Kerkdienst zondag 11 juni 2023

Paasloo:  9.30 uur Ds. E.H. Jans.

Collectes: 1e  Diaconie; 2College van Kerkrentmeesters;

                 Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Henriëtte Jans en Linde de Graaf

Kerkdienst zondag 18 juni 2023

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. M.m.v. Muziekteam.

Collectes: 1e  Roemenië, school Cotus ; 2College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Dave Prins

Jubileum

Op maandag 12 juni vieren de heer en mevrouw Kraak-Veenhuis dat zij 25 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag en Gods zegen op deze dag en in de toekomst.

Pastoraat

In het laatste nummer van Kerkklanken over ‘kaartjes sturen’ naar gemeenteleden in verzorgingscentra, is het kamernummer van mevr. Los-Jongschaap niet meer juist.

Het correcte adres is: mevr. Los-Jongschaap, Nijenstede, Johannes Bogermanstraat, kamer nummer 16, 8331  GZ  Steenwijk. 

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, heeft vakantie t/m 25 juni. In deze periode wordt zij vervangen door Johannes en Bertha v.d. Veen (0561 451685).

Oppasdienst

Voor de proefperiode van de kinderoppas, van september t/m december 2023, hebben we nog minimaal twee oppassers nodig.  We zijn op zoek naar volwassenen, jong of oud, man of vrouw. U hoeft niet zelf kinderen bij de oppasdienst te hebben om toch op te kunnen passen. We hebben uw hulp nodig. Graag opgeven bij de scriba. (scriba@hgop.nl of 06 22 14 24 55) Bedankt, ook namens de ouders!

Training ‘Leerling zijn’

1 juni was de slotavond van de Alpha cursus. Bij veel cursisten die de keuze voor Jezus hadden gemaakt, is er behoefte om zich meer te verdiepen in de Bijbel en te leren wat het inhoud om in het dagelijks leven Christen te zijn. Kent u deze behoefte ook?

Vanaf september hopen we elkaar wekelijks te ontmoeten en samen de pelgrimsreis voort te zetten aan de hand van ‘Leerling zijn van Jezus’ . Wij doen dit met een boek ‘ Volg Jezus’ . Dit boek is een basistraining dat je helpt om een discipel (leerling) van Jezus Christus te zijn in het dagelijks leven.

Doel van de training

Tijdens deze training leer je:

• hoe je een volgeling van Jezus kunt worden en wat dat concreet inhoud in het dagelijks leven;

• de Heilige Geest beter te kennen en de vrucht van de Heilige Geest in je te laten groeien zodat je steeds meer op Jezus gaat lijken;

• over het evangelie van het Koninkrijk van God;

• wat Jezus bedoelt met de Grote Opdracht en hoe jij daarvoor kan worden ingezet.

15 juni ’s avonds 19.30 u in de Ontmoeting zal Volkert Muis een introductie geven op dit thema. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !

Collecteopbrengsten zondag 4 juni

De opbrengst van beide collectes van 4 juni worden door de diaconie aangevuld tot 1000 euro. Hartelijk dank voor uw gift!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 12 juni: Vergadering Kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Woensdag 14 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 12 juni: Bijbellezing Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Donderdag 15 juni: Gebedsdienst voor Oekraïne. Aanvang 19.30 uur in de Ontmoeting.

Kleding voor Luttelgeest.

De winterkleding is weer opgeruimd, de zomerkleding weer tevoorschijn gehaald, dat geld ook voor de kleding verkoopt voor de vluchtelingen in Luttelgeest. Er is weer grote behoefte aan alles, dus heeft u kleding over wat schoon en heel is, voor groot en klein, wij zijn er heel blij mee. Ook schoenen is grote behoefte aan. U kunt de kleding brengen naar Jannie Verbeek tel.0561452483 of Gerda Koning tel.0561720461. Alvast hartelijk dank. 

Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping voor Geïnteresseerden
Op dinsdag 27 juni en dinsdag 5 september zijn er informatieavonden over de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen. De cursus start weer op dinsdag 19 september. Voor vragen en aanmeldingen kunt u  per mail terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com.
Zie ook www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland.