Zondagsnieuws voor 18 juni 2023

Kerkdienst zondag 18 juni 2023 

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. M.m.v. Muziekteam.

Collectes: 1 Roemenië, school Cotus ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen .

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Dave Prins

Diaconie collecte, Roemenië Project, School in Cotus.

Corona was een minder belangrijk thema dit jaar. De oorlog in Oekraïne, zo dichtbij Roemenië, zorgt voor een nieuwe crisis. Het is het gesprek van de dag en de militaire oefeningen voelen ineens als heel reëel. Veel erger nog is de enorme inflatie en stijging van de gasprijzen. Dat betekent voor de mensen in Cotus een dagelijks terugkerend probleem om de kinderen te voeden en er warm bij te zitten. Het project is bijzonder!! De kinderen zitten bij een verwarming op school, en ze krijgen ook een warme maaltijd. Een goede reden voor de analfabetische ouders om hun kinderen naar school te sturen. Zo kunnen de kinderen misschien de cirkel van de armoede doorbreken. Tijdens de transporten is er ook weer schoolmateriaal en speelgoed meegestuurd. Zeker in deze zware tijden hebben de kinderen van Cotus onze hulp hard nodig.

De Diaconie beveelt deze collecte dan ook hartelijk bij U aan.

Kerkdienst zondag 25  juni 2023

Oldemarkt:  9.30 uur Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal.

Collectes: 1 Diaconie; 2e  College van Kerkrentmeesters; 

                 Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Janine Damhuis

Oldemarkt:  16.00 uur Ds. E.H. Jans. Marktpleindienst m.m.v. 

                    Elmer en Hannah.

Pastoraat

Het kamernummer van dhr. J. Slagter is gewijzigd. Zijn adres is Lindestede, Steenwijkerweg 49, afdeling Stoeke, kamer 8403, 8471 KZ Wolvega. Een kaartje wordt vast op prijs gesteld.

Vakantie koster

Onze koster in Oldemarkt, Ina Bootsma, heeft vakantie t/m 25 juni. In deze periode wordt zij vervangen door Johannes en Bertha v.d. Veen (0561 451685).

Hulp gevraagd

Wie wil zondag 25 juni na de ochtenddienst (Oldemarkt) helpen bij het aankleden van het podium voor de Marktpleindienst? Deze keer is er meer verduistering nodig dan met het kinderkoor – wat meer werk is. 

Oppasdienst

Voor de proefperiode van de kinderoppas, van september t/m december 2023, hebben we  nog minimaal twee oppassers nodig.  We zijn op zoek naar volwassenen, jong of oud, man of vrouw. U hoeft niet zelf kinderen bij de oppasdienst te hebben om toch op te kunnen passen. We hebben uw hulp nodig. Graag opgeven bij de scriba. (scriba@hgop.nl of 06 22 14 24 55) Bedankt, ook namens de ouders!

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 19 juni: Vergadering Moderamen. Om 13.15 uur in de Ontmoeting.

Woensdag 21 juni: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Heilig Avondmaal Landerijen

Op dinsdag 20 juni is er weer een viering van het Heilig Avondmaal in de Landerijen. Voorganger is ds Jans. Aanvang 15.30 uur. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten. U bent van harte welkom.

Kleding voor Luttelgeest.

De winterkleding is weer opgeruimd, de zomerkleding weer tevoorschijn gehaald, dat geld ook voor de kleding verkoopt voor de vluchtelingen in Luttelgeest. Er is weer grote behoefte aan alles, dus heeft u kleding over wat schoon en heel is, voor groot en klein, wij zijn er heel blij mee. Ook schoenen is grote behoefte aan. U kunt de kleding brengen naar Jannie Verbeek tel.0561452483 of Gerda Koning tel.0561720461. Alvast hartelijk dank. 

Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping voor Geïnteresseerden
Op dinsdag 27 juni en dinsdag 5 september zijn er informatieavonden over de driejarige cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden (TVG) voor de regio IJsselland, voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof en theologie. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in Kampen. De cursus start weer op dinsdag 19 september. Voor vragen en aanmeldingen kunt u  per mail terecht bij secretaris Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com.
Zie ook www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGijsselland.

Geslaagd!

Afgelopen woensdag kregen de examenkandidaten van de middelbare school de uitslag te horen. Voor Evelijne Boogaard, Michel Bult, Annemiek Oosterveld en Ramon Verwijs was dat goed nieuws, ze zijn allemaal geslaagd! Gefeliciteerd met dit mooie resultaat. Een hele fijne zomervakantie gewenst en veel succes met jullie vervolgstappen. Vergeet hierbij niet: 

Ga met God en Hij zal met je zijn.